/38/

Sancti Augustini vita
scripta a Possidio Episcopo

La divisione in capitoli, e i titoli degli stessi, sono dell’Editore.
Nell’originale le Note sono collocate alle pp. 147-168. Per comodità di lettura ho preferito metterle in coda ai singoli capitoli.
È consultabile on line una → Traduzione in italiano
Il seguente indice è redazionale.

Indice

 Praefatio

I.Augustini ortus, conversio et baptismus

II.Relictis omnibus suscipit propositum serviendi Deo, iam annis maior triginta

III.Secessus Augustini

IV.Capitur ad presbyterii gradum

V.Monasterium instituit

VI.Conflictus Augustini cum Fortunato Manichaeo excepti

VII.Libri et tractatus Augustini contra fidei hostes ab ipsis etiam haereticis ingenti ardore excepti

VIII.Designatur episcopus vivo Valerio et a Megalio primate ordinatur

IX.Pugnat cum Donatistis

X.Circumcellionum furor

XI.Profectus Ecclesiae per Augustinum

XII.Augustinus paratas sibi insidias errore duc[a]toris devitat

XIII.Pax Ecclesiae per Augustinum

XIV.Emeritus episcopus Donatista superatus

XV.Digressione concionantis conversus negotiator nomine Firmus

XVI.Manichaeorum exsecrandae turpitudines detectae

XVII.Pascentius comes Arianus in collatione revincitur

XVIII.Pelagianistae novi haeretici expugnati et condemnati

XIX.In causis audiendis quomodo se gesserit Augustinus

XX.Pro reis quomodo intercesserit

XXI.Conciliis quo animo interesse soleret

XXII.In vestitu et victu qualis fuerit Augustinus

XXIII.In usu redituum ecclesiasticorum qualis

XXIV.In re domestica qualis

XXV.Disciplina domestica

XXVI.De convictu feminarum

XXVII.Officium erga destitutos et aegrotantes

XXVIII.Quae proxime ante mortem ab Augustino edita

XXIX.Morbus extremus Augustini

XXX.Consilium an hostibus adventantibus ex ecclesiis episcopis recedendum sit

XXX.Mors et sepultura

→ Trad. inglese Praefatio

Inspirante rerum omnium factore et gubernatore Deo, mei memor propositi, quo per gratiam Salvatoris, omnipotenti ac divinae Trinitati per fidem servire decrevi, et antea in vita laicorum, et nunc in officio episcoporum studens ex qualicunque accepto ingenio et sermone aedificationi prodesse sanctae ac verae Christi Domini Catholicae Ecclesiae, de vita et moribus praedestinati et suo tempore praesentati sacerdotis optimi Augustini, quae in eodem vidi, ab eoque audivi, minime reticere. Id enim etiam ante nos factitatum fuisse a religiosissimis sanctae matris Ecclesiae Catholicae viris legimus et comperimus, qui divino afflati Spiritu, sermone proprio atque stilo, et auribus et oculis scire volentium, dicendo et scribendo similia, studiosorum notitiae intulerunt, quales quantique viri ex communi Dominica gratia in rebus humanis et vivere et usque in finem obitus perseverare meruerunt. Idcirco ipse quoque dispensatorum omnium minimus, fide non ficta, qua Domino dominantium omnibusque bonis serviendum et placendum est fidelibus, de praedicti venerabilis viri et exortu et procursu et debito fine,1 quae per eum didici et expertus sum, quamplurimis annis eius inhaerens caritati, ut Dominus donaverit explicandum suscepi. Verum summam quaeso maiestatem, quo /40/ munus huiusmodi a me arreptum ita geram et peragam, ut nec Patris luminum 2 offendam veritatem, nec bonorum Ecclesiae filiorum ulla ex parte videar fraudare caritatem. Nec attingam ea omnia insinuare, quae idem beatissimus Augustinus in suis Confessionum libris de semetipso, qualis ante perceptam gratiam fuerit qualisque iam sumpta viveret, designavit. Hoc autem facere voluit, ut ait Apostolus, ne de se quisquam hominum supra quam se esse noverat, aut de se auditum fuisset, crederet vel putaret,3 humilitatis sanctae more utique [suo] nihilo fallens, sed laudem non suam, sed sui Domini de propria liberatione ac munere quaerens, ex his videlicet quae iam perceperat, et fraternas preces poscens de his quae accipere cupiebat. Sacramentum igitur regis, ut angelica auctoritate prolatum est, bonum est abscondere: opera autem Domini revelare et confiteri, honorificum est.4

PG = Patrologia Graeca.

PL = Patrologia Latina.

Works of Augustine are quoted by title, those of other patristic writers according to the volume and column of the Patrologia.

1 exortu et procursu et debito fine: Possidius here has in mind Augustine’s own words in which he sets forth the origin, development and end of the Civitas Dei and the Civitas terrena: exortu et excursu et debitis finibus: De Civitate Dei XI i. Torna al testo ↑

2 Patris luminum: From Jac. 1:17. Torna al testo ↑

3 ne de... putaret: From 2 Cor. 12:6. Torna al testo ↑

4 honorificum est: Tobiae 12:7. Torna al testo ↑

Caput I

→ Trad. inglese Augustini ortus, conversio et baptismus

Ex provincia ergo Africana civitate Tagastensi,1 de numero curialium parentibus honestis et Christianis progenitus erat, alitusque ac nutritus eorum cura et diligentia impensisque, secularibus litteris eruditus apprime, omnibus videlicet disciplinis imbutus, quas liberales vocant.2 Nam et grammaticam prius in sua civitate, et rhetoricam in Africae capite Carthagine postea docuit. Consequenti etiam tempore trans smare in urbe Roma, et apud Mediolanum, ubi tunc imperatoris Valentiniani minoris comitatus fuerat constitutus. In qua urbe tunc /42/ episcopatum administrabat acceptissimus Deo, et in optimis viris praeclarissimus sacerdos Ambrosius.3 Huius interea verbi Dei praedicatoris frequentissimis in ecclesia disputationibus assistens in populo, intendebat suspensus 4 atque affixus. Verum aliquando Manichaeorum 5 apud Carthaginem adolescens fuerat errore seductus, et ideo ceteris suspensior aderat, ne quid vel pro ipsa vel contra ipsam haeresim diceretur. Et provenit Dei liberatoris dementia sui sacerdotis cor pertractantis, ut contra illum errorem incidentes legis solverentur quaestiones, atque ita edoctus sensim atque paulatim haeresis illa miseratione divina eius ex animo expulsa est: protinusque in fide catholica confirmatus, proficiendi in religione eidem amoris ardor innatus est, quo propinquantibus diebus Sanctis Paschae, salutis aquam perciperet. Et factum est divina praestante opitulatione, ut per illum tantum ac talem antistitem Ambrosium et doctrinam salutarem Ecclesiae Catholicae et divina perciperet sacramenta.

1 Tagastensi: Tagaste or Thagaste was a small town in the eastern part of the province of Numidia about fifty miles southeast of Hippo-Regius and about a hundred and fifty miles south-west of Carthage. Augustine names Tagaste as his birthplace: neque in hoc inviderunt ecclesiae Thagastensi, quae carnalis partia mea est: Ep. CXXVI 7. Alypius, Augustine’s bosom friend, was ordained bishop of Tagaste in 394. Torna al testo ↑

2 omnibus... vocant: Almost the same as Augustine’s words: omnes libros artium quas liberates vocant: Confessiones IV xvi 30. Torna al testo ↑

3 Ambrosius: Bishop of Milan 374-397. Before becoming bishop he had been consular magistrate of Liguria and Aemilia. The manner in which he was chosen bishop of Milan bears a close analogy to the election of Augustine as presbyter in the church at Hippo, seventeen years later: Paulinus, Vita Ambrosii, PL 14, 31. In the interesting little account which Augustine gives of Ambrose’s passion for reading in the spare moments of leisure from his episcopal duties (Confessiones VI iii 3) we may possibly see a reflection of Augustine’s own busy life, crowded with so many secular cares that he could scarcely find time to study the Scriptures. Torna al testo ↑

4 Huius interea verbi... intendebat suspensus: Like Augustine’s verbis eius suspendebar intentus: Confessiones V xiii 23. Torna al testo ↑

5 Manichaeorum: From his nineteenth to his twenty-eighth year Augustine followed the current Manichaean philosophy, a Persian dualism somewhat grossly imposed on Christian ideas, teaching that good and evil are co-ordinate and eternal: Confessiones V vi 10. Beginning in 389, soon after his conversion, he published thirteen anti-Manichaean treatises during the next sixteen years. The Manichaean sect continued to flourish till the sixth century. Torna al testo ↑

Caput II

→ Trad. inglese Relictis omnibus suscipit propositum serviendi Deo, iam annis maior triginta

Moxque ex intimis cordis medullis 1 spem omnem quam habebat in seculo dereliquit, iam non uxorem, non filios carnis, non divitias, non honores seculi quaerens 2: sed Deo cum suis servire statuit, et in illo, et ex illo pusillo grege esse studens, quem Dominus alloquitur, dicens: Nolite timere pusillus grex, quoniam complacuit Patri vestro dare vobis regnum. Vendite quae possidetis, et date eleemosynam: facite vobis sacculos non veterascentes, thesaurum non deficientem in coelis,3 et cetera. Et illud quod dicit iterum Dominus, idem vir sanctus facere /44/ cupiens: Si vis esse perfectus, vende omnia quae habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in coelis, et veni sequere me.4 Et super fidei fundamentum aedificare desiderans, non ligna, fenum et stipulam, sed aurum, argentum et lapides pretiosos.5 Et erat tunc annis maior triginta,6 sola superstite matre,7 sibique adhaerente, et de suscepto eius proposito serviendi Deo amplius quam de carnis nepotibus exsultante.8 Nam iam eius pater antea defunctus erat.9 Renunciavit etiam scholasticis quos rhetor docebat, ut sibi magistrum alium providerent, eo quod servire ipse Deo decrevisset.10

1 ex intimis cordis medullis: Compare quam intime etiam tum medullae animi mei suspirabant tibi: Confessiones III vi 10. Torna al testo ↑

2 tam non uxorem... quaerens: Compare ut nec uxorem quaererem nec aliquam spem saeculi huius: Confessiones VIII xii 30. Torna al testo ↑

3 coelis: Luc. 12: 32-33. Torna al testo ↑

4 sequere me: Matth. 19: 21. Torna al testo ↑

5 Et super... pretiosos: From 1 Cor. 3: 12. Torna al testo ↑

6 annis motor triginta: Augustine was in his thirty-third year at the time of his baptism in 387. Torna al testo ↑

7 sola superstite matre: Possidius is speaking of Augustine’s parents only, without reference to other relatives, for his son Adeodatus lived several years longer and the death of his widowed sister, whose name is not mentioned by Possidius or Augustine, did not occur till 423. Of the death of his brother Navigius we find no record. Strangely enough Possidius makes no mention whatever of the death of Augustine’s mother Monica which occurred a few months after his baptism. See also Chapter XXVI, note 1, on quae par iter Deo serviebant. Torna al testo ↑

8 sibique... exsultante: Compare matre adhaerente nobis: Confessiones IX iv 8, and convertisti luctum eius in gaudium multo uberius quant voluerat, et multo carius atque castius quam de nepotibus carnis meae requirebat: Confessiones VIII xii 30. Torna al testo ↑

9 pater antea defunctus erat: In 371, when Augustine was a young student at Carthage, his father Patricius died, having been received into the Church and baptized just before his death. Torna al testo ↑

10 Renunciavit... decrevisset: Compare Renunciavi peractis vindemialibus, ut scholasticis suis Mediolanienses venditorem verborum alium provider ent, quod et tibi ego servire delegissem: Confessiones IX v 13. Torna al testo ↑

Caput III

→ Trad. inglese Secessus Augustini

Ac placuit ei percepta gratia cum aliis civibus et amicis suis Deo pariter servientibus ad Africam et propriam domum agrosque remeare. Ad quos veniens, et in quibus constitutus ferme triennio,1 et a se iam alienatis, cum his qui eidem adhaerebant Deo vivebat, ieiuniis, orationibus, bonis operibus, in lege Domini meditans die ac nocte.2 Et de his quae sibi Deus cogitanti atque oranti intellecta revelabat, et praesentes et absentes sermonibus ac libris docebat. Contigit forte eodem tempore, ut quidam ex his, quos dicunt agentes in rebus,3 apud Hipponem-regium 4 constitutus, bene Christianus Deumque timens, comperta eius bona fama atque doctrina, desideraret atque optaret eum videre, promittens se posse mundi huius omnes contemnere cupiditates atque illecebras, si aliquando ex eius ore Dei verbum audire meruisset. Quod cum ad se fideli fuisset relatione delatum, liberari animam cupiens ab huius /46/ vitae periculis morteque aeterna, ad memoratam ultro atque confestim venit civitatem, et hominem visum allocutus frequentius atque exhortatus est, quantum Deus donabat, ut quod Deo voverat reddidisset. Ac se ille de die in diem facturum pollicebatur, nec tamen in eius tunc hoc implevit praesentia. Sed vacare utique et inane esse 5 non potuit, quod per tale vas mundum in honore, utile Domino ad omne opus bonum paratum,6 in omni loco divina gerebat providentia.

1 ferme triennio: The three years following his retum to Africa in 388. The sense of ferme, a word expressing a near approach to a limit, ranges from nearness to exact coincidence. Thus in Possidius ferme decem XI, XXXI, “about ten”; ferme triennio III, “almost three years,” ferme decem XVIII, “almost ten,” ferme quadraginta XXXI, “almost forty”; and in Augustine ferme viginti, De Civitate Dei VII ii, “just twenty.” Torna al testo ↑

2 in lege... node: From Psalm 1:2. Torna al testo ↑

3 ex his quos dicunt agentes in rebus: Augustine has the same phrase: Erant autem ex eis quos dicunt agentes in rebus: Confessiones VIII vi 15. These officers had various duties principally as messengers, tax collectors and police agents. For a detailed statement of their duties see Pauly-Wissowa, Real-Encyclopddie I, 776 ff. Evodius, Augustine’s pupil who was bishop of Uzelis, had been one of the agentes in rebus: Confessiones IX viii 17. Torna al testo ↑

4 Hipponem regium: Called Hippo Regius because it had been the favorite residence of the Numidian kings, thus distinguishing it from Hippo Diarrhytus, near Utica. This flourishing seaport, about one hundred and fifty miles west of Carthage, was also the capital of its district. It is referred to by classical writers. As early as 255 a certain Theogenes, Bishop of Hippo Regius, is mentioned as attending a Council of Carthage, but the historical importance of the city began when Augustine became its last bishop and ended with its fourteen months’ siege and subsequent capture by the Vandals. The siege ended in 431, the year following Augustine’s death. After further conflict the possession of the city was finally conceded to the Vandals by treaty in 435. See Hodgkin II 247-252. The Christian basilica was one of the most prominent buildings of the city (De Civitate Dei XXII viii 9) and bore the name of Ecclesia Pacis: Ep. CCXIII 1. The writings of Augustine mention seven separate churches or chapels in Hippo: Leclercq, oooL’Afrique Chretienneççç uuuII 26, 30-31ççç. The city finally destroyed in the seventh century by the Arabs. The modern town of Bona is built near its ruins. Torna al testo ↑

5 sed vacare... esse: For a parallel of this use of the verb with the neuter of the adjective compare non vacat, non est inane: Confessiones VI xi 19. Torna al testo ↑

6 vas... paratum: From 2 Tim. 2:21. Torna al testo ↑

Caput IV

→ Trad. inglese Capitur ad presbyterii gradum

Eodem itaque tempore in ecclesia Hipponensi Catholica Valerius 1 sanctus episcopatum gerebat. Qui cum flagitante ecclesiastica necessitate, de providendo et ordinando presbytero civitati plebem Dei alloqueretur et exhortaretur, iam scientes Catholici sancti Augustini propositum et doctrinam, manu iniecta (quoniam et idem in populo securus et ignarus 2 quid futurum esset astabat; solebat autem laicus, ut nobis dicebat, ab eis tantum ecclesiis, quae non haberent episcopos, suam abstinere praesentiam); eum ergo tenuerunt et, ut in talibus consuetum est, episcopo ordinandum intulerunt, omnibus id uno consensu et desiderio fieri perficique petentibus, magnoque studio et clamore flagitantibus, ubertim eo flente: nonnullis quidem lacrimas eius, ut nobis ipse retulit, tunc superbe interpretantibus, et tamquam eum consolantibus ac dicentibus, quia et locus presbyterii, licet ipse maiore dignus esset, propinquaret tamen episcopatui; cum ille homo Dei, ut /48/ nobis retulit, maiori consideratione intelligeret et gemeret, quam multa et magna suae vitae pericula de regimine et gubernatione ecclesiae impendere iam ac provenire speraret, atque ideo fleret.3 Et eorum ut voluerunt completum est desiderium.4

1 Valerius: Valerius, who died in 396, was Augustine’s immediate predecessor as bishop of Hippo. Compare Chapter VIII, note 3 on contra morem Ecclesiae. His wise and generous nature is revealed not so much in his foresight in choosing such a rarely promising young convert as Augustine to be his successor, as in his unselfish care for the welfare of his people and the advancement of the Church. He was so far from allowing any sense of personal rivalry to hinder the career of his brilliant young asssistant that he even created a new custom in the African churches and gave Augustine, the presbyter, the right to preach in his presence: Possidius, Vita Augustini V. Torna al testo ↑

2 securus et ignarus: This is fully corroborated by Augustine’s own statement in a sermon delivered in Hippo: Ego quem Deo propitio videtis episcopum vestrum, invenis veni ad istam civitatem, ut multi vestrum noverunt. Quaerebam ubi constituerem monasterium et viverem cum fratribus meis. Spem quippe omnem seculi reliqueram, et quod esse potui, esse nolui, nec tamen quaesivi esse quod sum. Elegi in domo Dei mei abiectus esse, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum. Ab eis qui diligunt seculum, segregavi me; sed eis qui praesunt populis, non me coaequavi; nec in convivio Domini mei superiorem locum elegi, sed inferiorem et abiectum; et placuit illi dicere mihi: Ascende sursum. Usque adeo autem timebam episcopatum, ut quoniam coeperat esse iam alicuius momenti inter Dei servos fama mea, in quo loco sciebam non esse episcopum, non illo accederem. Cavebam hoc et agebam quantum poteram, ut in loco humili salvarer, ne in alto periclitarer. Sed ut dixi, domino servus contradicere non debet. Veni ad istam civitatem propter videndum amicum, quem putabam me lucrari posse Deo, ut nobiscum esset in monasterio; quasi securus, quia locus habebat episcopum. Apprehensus presbyter factus sum, et per hunc gradum perveni ad episcopatum. Non attuli aliquid; non veni ad hanc ecclesiam, nisi cum iis indumentis quibus illo tempore vestiebar: Sermo CCCLV i 2. Torna al testo ↑

3 atque ideo fleret: This statement of Possidius is borne out fully by Augustine’s Ep. XXI written in 391 to Valerius, Bishop of Hippo. Torna al testo ↑

4 completum est desiderium: This method of obtaining and ordaining a presbyter or even a bishop by force was not unusual. That Augustine feared it is shown by the fact that when he was a layman he carefully avoided any city where the bishopric was then vacant. Possidius mentions another instance of it. Firmus, who had been converted by Augustine, was later ordained presbyter in this manner: petitus et coactus accessit officium: Vita XV. Augustine’s Ep. CXXVI is a detailed account of the blind obstinacy and menacing insistence of the people when they wished to compel a certain Pinianus, a wealthy alien, to become their presbyter. Compare also the letter of Paulinus to Alypius included in Augustine’s epistles: Nam ego etsi a Delphino Burdegalae bapticazus, a Lampio apud Barcilonem in Hispania, per vim inflammatae subito plebis, sacratus sim: Ep. XXIV 4. A striking instance of the ordination of a bishop against his will occurs in the case of Ambrose. He had not even been baptized when the people demanded him as their bishop, and in spite of his ingenious efforts to escape, they had their way: Paulinus Vita Ambrosii, PL 14, 31. Torna al testo ↑

Caput V

→ Trad. inglese Monasterium instituit

Factusque presbyter 1 monasterium 2 intra ecclesiam mox instituit, et cum Dei servis vivere coepit secundum modum et regulam sub Sanctis apostolis constitutam.3 Maxime ut nemo quidquam proprium in illa societate haberet, sed eis essent omnia communia, et distribuerentur unicuique sicut opus erat,4 quod iam ipse prior fecerat, dum de transmarinis ad sua remeasset. Sanctus vero Valerius ordinator eius, ut erat vir pius et Deum timens, exsultabat et Deo gratias agebat. Preces quas frequentissime fudisset suas exauditas a Domino fuisse narrabat, ut sibi divinitus homo concederetur talis, qui posset verbo Dei et doctrina salubri Ecclesiam Domini aedificare: cui rei se homo natura Graecus, minusque Latina lingua et litteris instructus, minus utilem pervidebat. Eidem presbytero potestatem dedit se coram in ecclesia Evangelium praedicandi, ac frequentissime tractandi, contra usum quidem et consuetudinem Africanarum ecclesiarum.5 Unde etiam eum nonnulli episcopi detrahebant. Sed ille vir venerabilis ac providus, in orientalibus ecclesiis id ex more fieri sciens et certus, et utilitati ecclesiae consulens, obtrectantium non curabat linguas, dummodo factitaretur a presbytero, quod a se episcopo impleri /50/ minime posse cernebat. Unde accensa et ardens levata super candelabrum lucerna, omnibus qui in domo erant lucebat.6 Et postea currente et volante huiusmodi fama, bono praecedente exemplo, accepta ab episcopis potestate, presbyteri nonnulli coram episcopis populis tractare coeperunt.

1 Factusque presbyter: Augustine was ordained presbyter in 391. Torna al testo ↑

2 monasterium: Augustine states that the garden in which this monastery was situated was given to him by the aged Valerius, Bishop of Hippo: Et quia hoc disponebam in monasterio esse cum fratribus, cognito instituto et voluntate mea, beatae memoriae senex Valerius dedit mihi hortum illum, in quo nunc est monasterium. Coepi boni propositi fratres colligere, compares meos, nihil habentes, sicut nihil habebam, et imitantes me, ut quomodo ego tenuem paupertatulam meam vendidi et pauperibus erogavi, sic facerent et illi qui mecum esse voluissent, ut de communi viveremus; commune autem nobis esset magnum et uberrimum praedium ipse Deus: Sermo CCCLV i 2. Torna al testo ↑

3 sub Sanctis apostolis constitutam: Act. 2:44 ff. Torna al testo ↑

4 eis essent... erat: From Act. 2:45, 4:35. Torna al testo ↑

5 contra usum... Africanarum ecclesiarum: Jerome complains of this unwritten law and calls it a most injurious practice: Pessimae consuetudinis est, in quibusdam ecclesiis tacere presbyteros, et praesentibus episcopis non loqui, quasi aut invideant aut non dignentur audire: Ep. LII, PL 22, 534. This restriction had likewise been observed in the Eastern Church but was first ignored by Arius, presbyter in the church at Alexandria, some seventy years before Augustine became presbyter in 391. Παρὰ δὲ Ἀλεξανδρεῦσι μόνος ὁ τῆς πόλεως ἐπίσκιπος. Φασὶ δὲ τοῦτο οὐ πρότερον εἰωθὸς ἐπιγενέσθαι, ἀφ᾽οὗ Ἄρειος πρεσβύτερος ὤν, περὶ τοῦ δόγματος διαλεγόμενος ἐνεωτέρισε: Sozomen, Historia Ecclesiastica PG 67, 1476. Similar testimony is given by Socrates: Πρεσβὐτερος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ οὐ προσομιλεῖ καὶ τοῦτο ἀρχὴv ἔλαβεν, ἀφ᾽οὗ Ἄρειος τὴν Ἐκκλησίαν ἐτάραξεν Historia Ecclesiastica: PG 67, 640. Torna al testo ↑

6 accensa... lucebat: From Jo. 5:35, Matth. 5:15, Marc. 4:21, Luc. 8:16. Torna al testo ↑

Caput VI

→ Trad. inglese Conflictus Augustini cum Fortunato Manichaeo

Sane in illa tunc Hipponensi urbe Manichaeorum pestilentia quam plurimos vel cives vel peregrinos et infecerat et penetraverat, seducente et decipiente eiusdem haeresis quodam presbytero nomine Fortunato,1 ibidem conversante atque manente. Interea Hipponenses cives vel peregrini Christiani tam Catholici quam etiam Donatistae adeunt presbyterum, ac deposcunt, ut illum hominem Manichaeorum presbyterum, quem doctum credebant, videret, et cum eodem de Lege tractaret. Quod idem, ut scriptum est, paratus ad confessionem omni poscenti se rationem de fide et spe quae in Deum est,2 potensque exhortari in doctrina sana, et contradicentes redarguere,3 minime renuit. Sed utrum etiam ille hoc fieri vellet, sciscitatus est. At illi confestim ad illum Fortunatum id detulerunt, petentes, exhortantes ac flagitantes, quod id minime recusaret. Sane quoniam idem Fortunatus iam apud Carthaginem sanctum noverat Augustinum adhuc in eodem secum errore constitutum, cum eodem congredi pavitabat. Verumtamen suorum maxime instantia coactus ac verecundatus, promisit in comminus se esse venturum, certamenque disputandi subiturum. Unde condicto die et loco convenerunt in unum, concurrentibus /52/ quam plurimis studiosis turbisque curiosis, et apertis notarii 4 tabulis, disputatio est coepta et primo, et secundo finita est die. In qua ille Manichaeus praeceptor, ut se gestorum continet fides,5 nec Catholicam assertionem potuit vacuare, nec Manichaeorum sectam subnixam veritate valuit comprobare: sed responsione deficiens ultima, collaturum se cum suis maioribus ea, quae refellere non potuit, prosecutus est; et si sibi forte de his satis minime fecissent, suae animae consulturum: atque ita ab omnibus, apud quos magnus et doctus videbatur, nihil valuisse in suae sectae assertione iudicatus est. Qua ille confusione affectus, et sequenti tempore de Hipponensi civitate profectus, ad eam amplius non remeavit: ac sic per memoratum Dei hominem omnium cordibus, vel qui aderant, vel qui absentes illa quae gesta sunt cognoverant, error ille ablatus, Catholica est intimata ac retenta sincera religio.

1 Fortunato: This public discussion of Augustine with the Manichaean presbyter Fortunatus was held at the Baths of Sossius in Hippo Regius on August 28, 392: Acta contra Fortunatum, PL 42, 111. Torna al testo ↑

2 paratus... est: From 1 Pet. 3:15. Torna al testo ↑

3 potensque... redarguere: From Tit. 1:9. Torna al testo ↑

4 notarii: These stenographers, or short-hand reporters, were universally employed throughout the Roman world, not only by the government but also by the Church and private individuals. On their presence in the church at Hippo Regius and their reports of Augustine’s sermons see R. J. Deferrari’s article, Verbatim Reports of Augustine’s Unwritten Sermonsç, Transactions of the American Philological Association 1915, XLVI 35-45. Torna al testo ↑

5 ut se gestorum continet fides: Acta contra Fortunatum, PL 42, 111. Torna al testo ↑

Caput VII

→ Trad. inglese Libri et tractatus Augustini contra fidei hostes ab ipsis etiam haereticis ingenti ardore excepti

Et docebat ac praedicabat ille privatim et publice, in domo et in ecclesia salutis verbum cum omni fiducia adversus Africanas haereses, maximeque contra Donatistas, Manichaeos et paganos, libris confectis et repentinis sermonibus,1 ineffabiliter admirantibus Christianis et collaudantibus, et hoc ipsum ubi poterant non tacentibus, et diffamantibus. Atque, Dei dono, /54/ levare in Africa Ecclesia Catholica exorsa est caput quae multo tempore illis convalescentibus haereticis, praecipueque rebaptizante Donati parte, maiore multitudine Afrorum, seducta et pressa et oppressa iacebat. Et hos eius libros atque tractatus mirabili Dei gratia procedentes ac profluentes, instructos rationis copia atque auctoritate sanctarum Scripturarum, ipsi quoque haeretici concurrentes, cum Catholicis ingenti ardore audiebant, et quisquis, ut voluit et potuit, notarios adhibentes,2 ea quae dicebantur excepta describentes. Et inde iam per totum Africae corpus praeclara doctrina odorque suavissimus Christi 3 diffusa et manifestata 4 est, congaudente quoque id comperta Ecclesia Dei transmarina. Quoniam sicut patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra: ita cum glorificatur unum membrum, congaudent omnia membra.5

1 libris confectis et repentinis sermonibus: In this connection confectis means composed, written or finished and repentinis, “sudden,” off-hand, not prepared in writing, extempore. Thus Sidonius Apollinaris IX 3, 5, contrasts praedicationes repentinas with praedicationes elucubratas. Torna al testo ↑

2 quisquis... adhibentes: For quisquis with a singular verb and a plural participle compare Augustine’s similar but less extremely abnormal ammonuitque populum ut illum [serpentem] exaltatum quisquis a serpente morderetur attenderet; hoc facientes continuo sanabantur: De Peccatorum Mentis I xxxii 61. Torna al testo ↑

3 odorque suavissimus Christi: From Eph. 5:2. Torna al testo ↑

4 manifestata: The post-classical verb manifesto is often used by Augustine, especially in the participal form, as manifestatum est mihi: Confessiones VII xii 18; ex manifestato in carne Christo: Contra duas Epistolas Pelagianorum IV iii 3. Augustine also uses it as a substantive: per se ipsa manifestata delectant: De Doctrina Christiana IV xii 28. Besides this instance in Possidius it again occurs in Chapter XIV: cunctis manifestata, and Chapter XXXI: vixisse manifestatur. Torna al testo ↑

5 Quoniam... membra: From 1 Cor. 12:26. Torna al testo ↑

Caput VIII

→ Trad. inglese Designatur episcopus vivo Valerio et a Megalio primate ordinatur

Ille vero beatus senex Valerius ceteris ex hoc amplius exsultans, et Deo gratias agens de concesso sibi speciali beneficio, metuere coepit, ut est humanus animus, ne ab alia ecclesia sacerdote privata, ad episcopatum quaereretur, et sibi auferretur: nam et id provenisset, nisi hoc idem episcopus cognito, ad locum secretum eum transire curasset, atque occultatum a quaerentibus minime inveniri fecisset. Unde amplius formidans idem venerabilis senex, et sciens se corpore et aetate infirmissimum, /56/ egit secretis litteris apud primatem episcoporum Carthaginensem,1 allegans imbecillitatem corporis sui aetatisque gravitatem, et obsecrans ut Hipponensi ecclesiae ordinaretur episcopus, quod suae cathedrae non tam succederet, sed consacerdos accederet Augustinus. Et quae optavit et rogavit satagens rescripto impetravit. Et postea petito ad visitandum et adveniente ad ecclesiam Hipponensem tunc primate Numidiae Megalio Calamensi episcopo,2 Valerio antistite, episcopis qui forte tunc aderant, et clericis omnibus Hipponensibus, et universae plebi inopinatam cunctis suam insinuavit voluntatem: omnibusque audientibus gratulantibus, atque id fieri perficique ingenti desiderio clamantibus, episcopatum suscipere contra morem Ecclesiae 3 suo vivente episcopo presbyter recusabat. Dumque illi fieri solere ab omnibus suaderetur, atque id ignaro transmarinis et Africanis Ecclesiae exemplis provocaretur, compulsus atque coactus succubuit et maioris loci ordinationem suscepit. Quod in se postea fieri non debuisse, ut vivo episcopo suo ordinaretur, et dixit et scripsit, propter concilii universalis vetitum, quod iam ordinatus edidicit: nec quod sibi factum esse doluit, aliis fieri voluit.4 Unde etiam sategit, ut conciliis constitueretur episcoporum,5 ab ordinatoribus debere ordinandis vel ordinatis omnium statuta sacerdotum in notitiam esse deferenda atque ita factum est.

1 primatem episcoporum Carthaginensem: Aurelius, the archbishop of Carthage for thirty-five years (388-423) in a period of critical importance. His confirmation was required for the election of a bishop in any city of Africa. He also convoked and presided over the various plenary councils held almost every year. He co-operated with Augustine in suppressing the Donatist schism, agreeing with him in a policy of moderation and appealing to the civil government only when the Donatist outrages and fanaticism became unbearable. Four of Augustine’s epistles are addressed to Aurelius: XXII, XLI, LX, CLXXIV. Torna al testo ↑

2 Megalio Calamensi episcopo: Megalius was the immediate predecessor of Possidius as bishop of Calama, a North African town about forty miles south-west of Hippo Regius. His aversion to Augustine led him to oppose his election as coadjutor-bishop to Valerius, bishop of Hippo Regius, and he brought forward certain serious charges against him. These, however, he was unable to prove and was compelled to retract them. He became reconciled to Augustine and in 391 consecrated him as coadjutor to Valerius. He died in 397, the year after Valerius died. Accordingly within the one year (396-397) Valerius was succeeded by Augustine as bishop of Hippo and Megalius was succeeded by Possidius as bishop of Calama. Torna al testo ↑

3 contra morem Ecclesiae: Augustine thought that the consecration of the successor to a bishop while that bishop was yet living had no sanction in ecclesiastical custom. Valerius, however, was able to cite some exceptions, as Augustine himself states: nonnullis iam exemplis praecedentibus, quibus mihi omnis excusatio claudebatur: Ep. XXXI 4. He learned much later of the prohibition in the eighth canon of the Council of Nicaea held in 325: Adhuc in corpore posito beatae memoriae patre et episcopo meo sene Valerio, episcopus ordinatus sum, et sedi cum illo: quod concilio Nicaeno prohibitum fuisse nesciebam, nec ipse sciebat: Ep. CCXIII 4. Nevertheless the canon of Nicaea, while providing against two bishops in one diocese, left the way open for ordaining a coadjutor to the bishop, if the bishop so desired. The ordination of Augustine was therefore entirely lawful. Torna al testo ↑

4 nec... aliis fieri voluit: On September 26, 426 Augustine proposed in an assembly of bishops, clergy and people held at Hippo Regius that the presbyter Heraclius should relieve him of his secular cares in order that he might devote himself entirely to the study of the Scriptures. He asked that Heraclius should succeed him as bishop, but in deference to what he believed to be the prohibition of the Council of Nicaea, and in view of the blame he had himself received for becoming a bishop while Valerius was yet alive, he announced that Heraclius would remain a presbyter till the proper time came for making him a bishop: Ep. CCXIII 4, 5. Torna al testo ↑

5 conciliis constitueretur episcoporum: This action was taken by the Third Council of Carthage in 397, canon III: Item placuit, ut ordinandis episcopis vel clericis, prius ab ordinatoribus suis decreta conciliorum auribus eorum inculcentur, ne se aliquid contra statuta concilii fecisse asserant: Collectio Conciliorum III 880. Torna al testo ↑

/58/

Caput IX

→ Trad. inglese Pugnat cum Donatistis

Et episcopus multo instantius ac ferventius maiore auctoritate, non adhuc in una tantum regione, sed ubicunque rogatus venisset, verbum salutis aeternae alacriter ac gnaviter pullulante atque crescente Domini Ecclesia praedicabat, paratus semper poscentibus, reddere rationem de fide et spe, quae in Deum est.1 Et eius dicta atque excepta, maxime Donatistae 2 in eadem Hipponensi vel vicina manentes civitate, ad suos deferebant episcopos. Quae cum audissent et contra forte aliquid dicerent, aut a suis refellebantur, aut eadem responsa ad sanctum Augustinum deferebantur, eaque comperta padenter et leniter (et ut scriptum est, cum timore et tremore salutem hominum operabatur:3 ostendens quam nihil refellere illi voluerint ac valuerint, quamque verum manifestumque sit, quod Ecclesiae Dei fides tenet ac didicit) et haec diebus ac noctibus ab eodem iugiter agebantur. Nam et epistolas privatas ad quosque eiusdem erroris episcopos, eminentes scilicet, et laicos dedit, ratione reddita admonens atque exhortans, ut vel ab illa se pravitate corrigerent vel certe ad disputationem venirent. At illi causa diffidentiae ne quidem unquam rescribere voluerunt, sed irati furiosa loquebantur, atque seductorem et deceptorem animarum Augustinum esse, et privatim et publice conclamabant; et ut lupum occidendum esse in defensionem gregis sui, dicebant et tractabant: omniaque peccata a Deo indubitanter esse credendum posse dimitti his, qui hoc facere ac perficere potuissent, nec Deum timebant, nec hominibus erubescentes. Et ut eorum causae diffidentia cunctis innotesceret /60/ notesceret elaboravit, et publicis gestis conventi, non sunt ausi conferre.

1 paratus... est: From 1 Pet. 3:15. Torna al testo ↑

2 Donatistae: The Donatist schism was local, not extending beyond North Africa. It arose from a question of the discipline of the traditores, namely those who had surrendered the sacred writings during the Diocletian persecution, 303-311. In 311 a division arose over the election of Caecilianus as bishop of Carthage, the opposition party declaring it invalid because Felix, who had performed the ordination service, was a traditor, and because the Numidian bishops had had no vote in the election. Majorinus was elected as counter-bishop and on his death in 315 was succeeded by Donatus, called the Great, from whom the party received its name. Since they regarded themselves as the only pure church – all the others being traditores – they required all converts to be rebaptized: see Ep. LXVI to Crispinus. They were condemned at various councils (Carthage 311, Rome 313, Aries 314). In spite of this, at the end of the fourth century they had more followers in North Africa than the orthodox Church. However, the re-enforcement they received from such fanatics as the Circumcellions brought them into disrepute and this, combined with the efforts of Augustine, did much to reduce their power and secure their condemnation at the Conference of Carthage in 411. The controversy was finally ended by the Vandal invasion of Africa in 428. Torna al testo ↑

3 cum timore... operabatur: From Phil. 2:12. Torna al testo ↑

Caput X

→ Trad. inglese Circumcellionum furor

Habebant etiam iidem Donatistae per suas pene omnes ecclesias inauditum hominum genus perversum ac violentum, velut sub professione continentium ambulantes, qui Circumcelliones 1 dicebantur. Et erant in ingenti numero et turbis per omnes fere Africanas regiones constituti. Qui malis imbuti doctoribus audacia superba et temeritate illicita, nec suis, nec alienis aliquando parcebant, contra ius fasque in causis intercedentes hominibus: et nisi obedissent, damnis gravissimis et caedibus afficiebantur, armati diversis telis, bacchantes per agros villasque usque ad sanguinis effusionem accedere non metuentes. Sed dum verbum Dei sedulo praedicaretur, et cum his qui oderant pacem, pacis ratio haberetur, illi loquentem debellabant gratis. Et cum adversus eorum dogma Veritas innotesceret, qui volebant et poterant, sese inde vel eripiebant vel subducebant, et paci atque unitati Ecclesiae cum suis quibus poterant cohaerebant. Unde illi sui erroris minui congregationes videntes, atque augmentis Ecclesiae invidentes, accensi exardescebant ira gravissima, et intolerabiles persecutiones unitati Ecclesiae compactis faciebant: ipsisque Catholicis sacerdotibus et ministris aggressiones diurnas atque nocturnas, direptionesque rerum omnium inferebant. Nam et multos Dei /62/ servos caedibus debilitaverunt. Aliquibus etiam calcem cum aceto in oculos miserunt,2 aliosque occiderunt. Unde etiam suis iidem Donatistae rebaptizatores in odium veniebant.

1 Circumcelliones: Fanatical and lawless roving bands of schismatics in North Africa, associated with the Donatists. The first record of their appearance is in 347 (Optatus). They called themselves Milites Christi Agonistici (see Optatus, De Schismate Donatistarum, PL 11, 1007) but were popularly known as Circumcelliones. This name, as explained by Augustine, is compounded from circum and cella, because they went around to the huts of the country folk to get food: Victus sui causa cellas circumiens rusticanas, unde et Circumcellionum nomen accepit: Contra Gaudentium I xxviii 32. Their violence was not confined to waylaying and assaulting others, but often led them to seek voluntary martyrdom by the sword or by leaping over precipices. A detailed statement of their excesses and cruelties is given in Ep. LXXXVIII 6-8. For the Circumcellions generally see J. C. Robertson, History of the Christian Church I 277-278. Torna al testo ↑

2 calcem cum aceto in oculos miserunt: Compare Augustine’s comment on the same act in Ep. LXXXVIII 8: In oculos extinguendos calcem mixto aceto incredibili excogitatione sceleris mittunt, and also Quis enim barbarus excogitare potuit quod isti, ut in oculos clericorum nostrorum calcem et acetum mitterent: Ep. CXI 1. Torna al testo ↑

Caput XI

→ Trad. inglese Profectus Ecclesiae per Augustinum

Proficiente porro doctrina divina, sub sancto et cum sancto Augustino in monasterio Deo servientes, ecclesiae Hipponensi clerici ordinari coeperunt. Ac deinde innotescente et clarescente de die in diem Ecclesiae Catholicae praedicationis veritate, sanctorumque servorum Dei proposito, continentia et paupertate profunda, ex monasterio quod per illum memorabilem virum et esse et crescere coeperat, magno desiderio poscere atque accipere episcopos et clericos pax Ecclesiae atque unitas et coepit primo, et postea consecuta est. Nam ferme decem 1 erant quos ipse nobis sanctos ac venerabiles viros continentes et doctos beatissimus Augustinus diversis ecclesiis, nonnullis quoque eminentioribus, rogatus dedit. Similiterque et ipsi ex illo sanctorum proposito venientes, Domini ecclesiis propagatis, et monasteria instituerunt, et studio crescente aedificationis verbi Dei, ceteris ecclesiis promotos fratres ad suscipiendum sacerdotium praestiterunt. Unde per multos et in multis salubris fidei, spei et caritatis Ecclesiae innotescente doctrina, non solum per omnes Africae partes, verum etiam in transmarinis, et libros editos atque in Graecum sermonem translatos,2 ab illo uno homine et per illum multis, favente Deo, /64/ cuncta innotescere meruerunt. Atque hinc, ut scriptum est, peccator videns irascebatur, dentibus suis fremebat, et tabescebat:3 servi autem tui, ut dictum est, cum his qui oderant pacem, erant pacifici, et cum loquerentur, debellabantur gratis ab eis.4

1 ferme decem: Among these bishops were Possidius, who became bishop of Calama, Alypius of Tagaste, Severus of Milevum (Ep. XXXI 9), Urbanus of Sicca (Ep. CXLIX 34), Evodius of Uzelis, Profuturus of Cirta, Privatus and Servilius (Ep. CLVIII 9, 11). Besides these eight Salinas adds Fortunatus, successor of Profuturus as bishop of Cirta, and Peregrinus. Tillemont also suggests a certain Bonifacius (XIII 155). Possidius nowhere “enumerates” ten bishops as is stated in the Catholic Encyclopedia II 87. Torna al testo ↑

2 in Graecum sermonem translatos: None of these Greek translations referred to by Possidius are extant. Torna al testo ↑

3 peccator... tabescebat: From Psalm 111:10. Torna al testo ↑

4 cum his... ab eis: From Psalm 119:7. Torna al testo ↑

Caput XII

→ Trad. inglese Augustinus paratas sibi insidias errore duc[a]toris devitat

Aliquotiens vero etiam vias armati iidem Circumcelliones famulo Dei Augustino obsederunt, dum forte iret rogatus ad visitandas, instruendas et exhortandas Catholicas plebes, quod ipsum frequentissime faciebat. Et aliquando contigit ut illi succenturiati 1 hactenus perderent captionem: evenit enim Dei quidem providentia, sed ducatoris 2 hominis errore, ut per aliam viam cum suis comitibus sacerdos quo tendebat venisset, atque per hunc postea cognovit errorem manus impias abisse,3 et cum omnibus liberatori Deo gratias egit. Et omnino suo more illi nec laicis nec clericis pepercerunt, sicut publica contestantur gesta.

Inter ea silendum non est quod ad laudem Dei per illius tam egregii in Ecclesia viri studium domusque Dei zelum 4 adversus praedictos rebaptizatores Donatistas gestum et perfectum est. Cum forte unus ex his,5 quos de suo monasterio et clero 6 episcopos Ecclesiae propagaverat, ad suam curam pertinentem Calamensis ecclesiae dioecesim visitaret, et quae didicerat pro pace Ecclesiae contra illam haeresim praedicaret, factum est, ut medio itinere eorum insidias incurrisset, et pervasum /66/ cum omnibus illi comitantibus, sublatis illis animalibus et rebus, iniuriis et caede eum gravissima affecissent. De qua re ne pacis amplius Ecclesiae provectus impediretur, defensor Ecclesiae inter leges non siluit.7 Et praeceptus est Crispinus,8 qui hisdem Donatistis in Calamensi civitate et regione episcopus fuit, praedicatus scilicet multi temporis et doctus, ad mulctam teneri aurariam publicis legibus contra haereticos constitutam. Qui resultans legibus praesentatus cum apud proconsulem se negaret haereticum, oborta est necessitas, ut illi recedente Ecclesiae defensore,9 a Catholico episcopo resisteretur et convinceretur eum esse, quod se fuisse negaverat; quoniam si ab eodem dissimularetur, forte Catholicus episcopus ab ignorantibus haereticus crederetur, illo se quod erat negante, atque ita ex hac desidia infirmis scandalum nasceretur.10 Et memorabili Augustino antistite omnimodis instante, ad controversiam ambo illi Calamenses episcopi venerunt, et de ipsa diversa communione tertio conflictum 11 secum egerunt, magna populorum Christianorum multitudine causae exitum et apud Carthaginem et per totam Africam exspectante, atque ille est Crispinus proconsulari et libellari 12 sententia pronunciatus haereticus. Pro quo ille apud cognitorem Catholicus episcopus intercessit, ne auraria mulcta 13 exigeretur, et ei est beneficium impetratum. Unde cum ingratus ad piissimum principem provocasset, ab imperatore relatione debitum est responsum solutum, et consequenter praeceptum, nullo prorsus loco haereticos Donatistas esse debere, et eos ad vim legum omnium contra haereticos latarum ubique teneri debere. Ex quo et /68/ iudex et officium,14 et idem Crispinus quod minime fuerit exactus, praecepti sunt denas auri libras fisci iuribus inferre. Sed protinus opera data est per Catholicos episcopos, praecipue per sanctae memoriae Augustinum, ut illa omnium condemnatio principis dimitteretur indulgentia. Et Domino adiuvante perfectum est. Qua diligentia et sancto studio multum crevit Ecclesia.

1 succenturiati: “re-enforced to the full complement,” “in full force.” Donatus, explaining succenturiatus in his commentary on the Phormio, states its use as translatio e re militari. Torna al testo ↑

2 ducatoris: A post-classical word. It is found in Augustine: coepit habere ducat ores: Serm. CCV 2. Torna al testo ↑

3 manus impias abisse: Augustine gives a similar account of this narrow escape: Nonnullis errare profuit aliquando, sed in via pedum, non in via morum. Nam nobis ipsis accidit, ut in quodam bivio falleremur, et non iremus per eum locum ubi opperiens transitum nostrum Donatistarum manus armata subsederat: atque ita factum est, ut eo quo tendebamus, per devium circuitum veniremus; cognitisque insidiis illorum, nos gratularemur errasse, atque inde gratias ageremus Deo: Enchiridion xvii 5. Torna al testo ↑

4 domusque Dei zelum: From Psalm 68:10, Jo. 2:17. Torna al testo ↑

5 unus ex his: i.e. Possidius. This murderous attack on Possidius made by a certain presbyter Crispinus, who is not to be confused with his supposed relative the Donatist bishop Crispinus of Calama, is described by Augustine Contra Cresconium Donatistam III xlvi 50 and Ep. CV 4. Torna al testo ↑

6 clero: The clergy collectively, so named from κλῆρος the lot or portion of the Lord, Torna al testo ↑

7 inter leges non siluit: This seems to be based on the proverb, inter arma leges silent. Torna al testo ↑

8 Crispinus: There are many references in Augustine’s writings to Crispinus, the Donatist bishop of Calama, including two letters directly addressed to him. After Crispinus had refused an invitation to engage in an oral debate, Augustine, in Ep. LI, invites him to a written discussion. Evidently this invitation was not accepted. In Ep. LXVI he reproaches Crispinus for the forcible rebaptizing of Catholics by the Donatists. The same subject is taken up in Contra Litteras Petiliani II lxxxiii 184. References to the trial and condemnation of Crispinus and the Donatists occur in Contra Cresconium Donatistam III xlvi 50, xlvii 51 and Ep. LXXXVIII 7. Torna al testo ↑

9 Ecclesiae defensore: Probably Possidius, whose failure to mention his own name is in keeping with his habit throughout the Vita. Compare unus ex his in the preceding sentence and the other instances in this chapter. Torna al testo ↑

10 infirmis scandalum nasceretur: From 1 Cor. 8:9, Rom. 14:13. Torna al testo ↑

11 tertio conflictum: The first is apparently the assault of the followers of Crispinus on Possidius, the second the public notice to Crispinus that he was subject to the fine which was imposed on heretics, and the third the debate here mentioned which ended in the proconsular condemnation of Crispinus. Torna al testo ↑

12 libellari: “formally recorded.” The English word “libellary” has the same sense. This term of Roman law means the libel or written statement of his cause of action made by the plaintiff at the beginning of a suit. See the word in the Oxford English Dictionary. The “libellary sentence” passed on Crispinus is a formal written statement explaining and justifying the sentence. Torna al testo ↑

13 auraria mulcta: In Ep. LXXXVIII 7, sent by the clergy of Hippo to Januarius, a Donatist bishop in Numidia, but evidently written by Augustine, the amount of the fine is stated as poena decent librarum auri. Compare also Contra Cresconium Donatistam III xlvii 51. Fines were prescribed as the penalty for the Donatist heretics by the Emperor Theodosius: see PL 11, 1420. Torna al testo ↑

14 officium: Officium in the legal sense of the body of officials or court officers is usual in the time of Augustine. Compare Paulus episcopus dixit: Novit officium publicum, id est Edesius et Iunius exceptors: Contra Cresconium, PL 43, 513; and... sicut interrogation respondit Officium: Breviculus Collationis cum Donatistis, PL 43, 616. See also PL 43, 621, 643-644 and Serm. LXVI 1. Torna al testo ↑

Caput XIII

→ Trad. inglese Pax Ecclesiae per Augustinum

Et de his omnibus pro pace Ecclesiae gestis, Augustino Dominus et hic palmam dedit, et apud se iustitiae coronam 1 servavit: ac magis magisque, iuvante Christo, de die in diem augebatur et multiplicabatur 2 pacis unitas, Ecclesiae Dei fraternitas. Et id maxime factum est post collationem, quae ab universis episcopis Catholicis apud Carthaginem cum eisdem Donatistarum episcopis postmodum facta est, id iubente gloriosissimo et religiosissimo Imperatore Honorio,3 propter quod perficiendum etiam a suo latere tribunum et notarium Marcellinum 4 ad Africam iudicem miserat. In qua controversia illi omnimodis confutati, atque de errore a Catholicis convicti, sententia cognitoris notati sunt, et post eorum appellationem piissimi regis responso iniusti inter haereticos condemnati sunt. Ex qua ratione solito amplius eorum episcopi cum suis clericis et plebibus communicaverunt, et pacem tenentes Catholicam, multas eorum persecutiones usque ad membrorum amputationem et internecionem pertulerunt. Et totum illud bonum, /70/ ut dixi, per sanctum illum hominem consentientibus nostris coepiscopis et pariter satagentibus, et coeptum et perfectum est.

1 iustitiae coronam: From 2 Tim. 4:8. Torna al testo ↑

2 augcbatur et multiplicabatur: From Act. 12:24. Torna al testo ↑

3 Honorio: Western Emperor 395-423. Torna al testo ↑

4Marcellinum: The tribune Marcellinus was sent by the Emperor Honorius from Rome to Africa in 411 with authority to hear and judge the controversy between the Donatists and Catholics. Accordingly he presided at the celebrated Conference of Carthage held that same year, at which the Donatist schism was condemned and effectually checked. Because of his decision in favor of the Catholics, the Donatists accused him of accepting a bribe: Optatus, Historia Donatistarum, PL 11, 820; Ep. CXLI 1, 12.

Augustine’s acquaintance with Marcellinus evidently began at this time and quickly ripened into intimacy. In compliance with his request Augustine began writing the De Civitate Dei in 412 (I Praef., II 1) and also dedicated to him the De Peccatorum Meritis et Remissione and De Spiritu et Littera. Four letters from Augustine to him are still extant.

In 413 Marcellinus was arrested, probably at the instigation of the Donatists: Jerome, Contra Pelagianos, PL 23, 616; Orosius, Historia, PL 31, 1171. Although Augustine intervened in his behalf and received assurance of his safety and prompt release, Marcellinus, together with his elder brother Apringius, was hurriedly and secretly put to death September 13, 413: Optatus, Historic* Donatistarum, PL n, 821. Augustine exposed the treachery of his murder and also paid a touching tribute to his noble character: Ep. CLI 5, 6 and 8. After his death the legal decisions of Marcellinus were confirmed: Codex Theodosianus XVI 5, 55.

Jerome’s Ep. CXXVI is addressed to Marcellinus in answer to the latter’s questions on the origin of the soul and refers him to Augustine for fuller instruction. After the death of Marcellinus a treatise on this subject, De Origine Animae Hominis, was composed by Augustine and sent to Jerome in 415: Ep. CLXVI. Torna al testo ↑

Caput XIV

→ Trad. inglese Emeritus episcopus Donatista superatus

Porro autem quoniam post illam quae cum Donatistis facta est collationem, non defuerunt qui dicerent 1 permissos non fuisse eosdem episcopos apud potestatem, quae causam audivit, dicere omnia pro suis partibus, quoniam Catholicae communionis cognitor suae favebat Ecclesiae: licet hoc deficientes et victi ad excusationem iactarent, quandoquidem et ante controversiam iidem haeretici Catholicae communionis eundem esse noverant, et dum ab eodem convenirentur publicis gestis, quo ad emulationem occurrerent, et se facturos prosecuti sunt. Poterant utique suspectum eum habentes, recusare congressum. Tamen omnipotentis Dei praestitit auxilium, ut postea in Caesariensi Mauritaniae civitate constitutus 2 venerabilis memoriae Augustinus, quo eum venire cum aliis eius coepiscopis sedis apostolicae litterae compulerunt, ob terminandas videlicet alias Ecclesiae necessitates: hac ergo occasione provenit, ut Emeritum 3 eiusdem loci Donatistarum episcopum, quem suae sectae praecipuum in illa collatione habuerunt defensorem, videret et cum eodem publice in ecclesia populo astante diversae communionis ex hoc ipso disputaret et provocaret gestis ecclesiasticis: ut quod forte, sicut dicebant, prosequi potuit in collatione, et permissus non erat, in praesenti sine alicuius potestatis prohibitione aut impotentia, securus dicere minime dubitaret: et in sua civitate suis omnibus praesentibus civibus fiducialiter /72/ propriam defendere communionem non denegasset. Ille nec hac hortatione, nec suorum parentum et civium instanti petitione id facere voluit, qui ei pollicebantur se ad eius redituros communionem, etiam cum discrimine patrimoniorum salutisque suae temporalis, si modo Catholicam superaret assertionem. At ille amplius dicere illis gestis nihil voluit, nec valuit, nisi tantum: “Iam illa gesta continent, quae apud Carthaginem inter episcopos sunt confecta, utrum vicerimus an victi fuerimus.”4 Et alio loco dum a notario ut responderet admoneretur, ait, et cum reticeret,5 factaque eius cunctis manifestata diffidentia, Ecclesiae Dei augmenta ac firmamenta provenerunt. Quisquis ergo diligentiam et operam beatissimae memoriae Augustini pro Ecclesiae Dei statu cognoscere plenius voluerit, etiam illa percurrat gesta:6 et inveniet quae vel qualia protulerit, quibus illum doctum, eloquentem, et praedicatum hominem provocarit hortatusque fuerit, ut pro suae defensione partis quod vellet ediceret, illumque victum cognoscet.

1 qui dicerent: The objection of the Donatist bishops that they had not been tried by an impartial tribunal was valid, for the Emperor Honorius and his delegate Marcellinus were committed in advance to a hostile decision. The contention of Possidius that the Donatist bishops by consenting to attend the Conference agreed to abide by its decision has no force, since the Donatist bishops really had no alternative. Notwithstanding Augustine’s full explanation in the De Gestis cum Emerito, PL 43, 697, his consent to this unfair trial reveals the extent to which he had departed from his earlier attitude of toleration which was well stated in Ep. XXXIV 1 to the Donatist Eusebius, written in 396: neque me id agere ut ad communionem Catholicam quisquam cogatur invitus. His intolerant application of “cogite intrare” dates from about 408: Ep. XCIII ii 5. Torna al testo ↑

2 in Caesariensi Mauritaniae civitate constitutus: Augustine also mentions this visit to Julia Caesarea: tamen quia illae [litterae] quas ad Mauritaniam Caesariensem misisti, me apud Caesaream praesente venerunt, quo nos iniuncta nobis a venerabili papa Zosimo apostolicae Sedis episcopo ecclesiastica necessitas traxerat: Ep. CXC 1. In another letter written soon after he again refers to this visit: Cum vero inde (a Carthagine) digressi sumus, perreximus usque ad Mauritaniam Caesariensem, quo nos ecclesiastica necessitas traxit: Ep. CXCIII 1. Torna al testo ↑

3 Emeritum: Donatist bishop of Julia Caesarea. He was present at the Conference of Carthage in 411: PL 11, 1228. The meeting of Catholic bishops described by Possidius was held at Julia Caesarea in 418 and on that occasion Augustine unsuccessfully tried to persuade Emeritus to retum to the Catholic Church: De Gestis cum Emerito, PL 43, 697, and later addressed to him a letter now lost: Retractationes Torna al testo ↑

4 Iam illa... fuerimus: Compare Augustine’s record of the same remark of Emeritus: Gesta indicant, si victus sum aut vici: si veritate victus sum aut potestate oppressus sum: De Gestis cum Emerito, PL 43, 700. The Gesta referred to by Emeritus are the proceedings of the Conference of Carthage in 411, Mansi IV 7-246. Torna al testo ↑

5 ait, et cum reticeret: Ait, the reading of the MSS as opposed to that of the editions, is supported by Augustine: Emeritus episcopus partis Donati dixit notario qui excipiebat: Fac. Cumque reticeret...: De Gestis cum Emerito, PL 43, 700. Torna al testo ↑

6 gesta: De Gestis cum Emerito, PL 43, 697. Torna al testo ↑

Caput XV

→ Trad. inglese Digressione concionantis conversus negotiator nomine Firmus

Scio item non solus ipse, verum etiam alii fratres et conservi, qui nobiscum tunc intra Hipponensem ecclesiam cum eodem sancto viro vivebant, nobis ad mensam constitutis eum dixisse: “Advertistis hodie in ecclesia meum sermonem, eiusque initium et finem contra meam consuetudinem processisse, quoniam non eam rem terminatam explicuerim quam proposueram, /74/ sed pendentem reliquerim.” Cui respondimus: “Ita nos in tempore miratos fuisse scimus et recognoscimus.” At ille: “Credo, ait, forte aliquem errantem in populo Dominus per nostram oblivionem et errorem doceri et curari voluerit:1 in cuius manu sumus et nos et sermones nostri. Nam cum propositae quaestionis latera pertractarem, in aliud sermonis excursu perrexi, atque ita non clausa vel explicata quaestione, disputationem terminavi magis adversus Manichaeorum errorem, unde nihil dicere decreveram disputans, quam de his quae asserere proposueram.” Et post haec, nisi fallor, ecce alia die vel post biduum venit quidam Firmus 2 nomine, negotiator, et intra monasterium sedenti sancto Augustino nobis coram, ad pedes genibus provolutus sese iactavit lacrimas fundens, et rogans ut pro suis delictis sacerdos cum Sanctis Dominum precaretur, confitens quod Manichaeorum sectam secutus fuisset, et in ea quamplurimis annis vixisset, et propterea pecuniam multam ipsis Manichaeis vel eis, quos dicunt electos, incassum erogasset: ac se in ecclesia Dei misericordia fuisse eius tractatibus nuper correctum atque Catholicum factum. Quod et ipse venerabilis Augustinus, et nos qui tunc aderamus, ab eodem diligenter inquirentes ex qua re potissimum illo tractatu sibi fuerit satisfactum, et referente nobisque omnibus sermonis seriem recognoscentibus, profundum consilium Dei pro salute animarum admirantes et stupentes, glorificavimus sanctum eius nomen et benediximus:3 qui cum voluerit, et unde voluerit, et quomodo voluerit, et per scientes et per nescientes salutem operatur animarum.4 Et ex eo ille /76/ homo proposito servorum Dei adhaerens, negotiatoris dimisit actionem, et proficiens in Ecclesiae membris, in alia regione ad presbyterii quoque Dei voluntate petitus et coactus accessit officium, tenens atque custodiens propositi sanctitatem: et forte adhuc usque in rebus humanis vivat trans mare constitutus.

1 credo... voluerit: A post-classical and mild consessive use of credo (somewhat like licet) joined directly with the subjunctive without quod or any intervening word in the sense of “supposing,” “perhaps” or “maybe.” Torna al testo ↑

2 Firmus: Probably unknown, as Possidius’s quidam would seem to imply. The Firmus mentioned in Epp. CLXXXIV 7, CXCI 1, CXCIV 1, and CCXLVIII 2 was doubtless another person. Torna al testo ↑

3 sanctum... benediximus: From Psalm 102:1. Torna al testo ↑

4 per scientes... animarum: For similar phrasing compare Augustine: sed utens tu omnibus et scientibus et nescientibus ordine quo nosti: Confessiones VI viii 12. Torna al testo ↑

Caput XVI

→ Trad. inglese Manichaeorum exsecrandae turpitudines detectae

Apud Carthaginem quoque, dum per quendam domus regiae procuratorem nomine Ursum,1 fidei Catholicae hominem, ad quosdam Manichaeorum, quos electos vel electas dicunt, praesentes perveniretur, atque ad ecclesiam ab eodem deducerentur et perducerentur ab episcopis, ad tabulas 2 auditi sunt. Inter quos etiam sanctae memoriae Augustinus fuit, qui prae ceteris illam exsecrabilem sectam noverat, et eorum prodens eiusmodi damnabiles blasphemias ex locis librorum, quos illi accipiunt Manichaei, usque ad confessionem earundem blasphemiarum eos perduxit: et quae illi suo maiore malo indigna et turpia facere consueverunt, feminarum illarum velut electarum proditione, illis ecclesiasticis gestis declaratum est. Atque ita pastorum diligentia dominico gregi et augmentum accessit, et adversus fures atque latrones defensio competens procurata est.

Cum quodam etiam Felice 3 de numero eorum quos electos dicunt Manichaei, publice in Hipponensi ecclesia notariis excipientibus disputavit populo astante: et post secundam vel tertiam collationem ille Manichaeus frustrata 4 vanitate et errore /78/ ipsius sectae, ad nostram conversus est fidem atque Ecclesiam, sicut eadem relecta docere poterit scriptura.5

1 Ursum: Augustine also mentions the activity of this Ursus, a Roman tribune, against the Manichaeans at Carthage: instante Urso tribuno, qui tunc domui regiae praefuit: De Haeresibus XLVI. Ursus also caused (421?) the famous temple of the Dea Coelestis at Carthage to be razed to the ground and the site to be used as a Christian cemetery: Liber de Promissionibus, PL 51, 835. Torna al testo ↑

2 ad tabulas: i.e. in the presence of the notarii who took down in short-hand both questions and answers on their tablets (ad tabulas). Torna al testo ↑

3 Felice: This discussion with Felix took place on December 7 and 12, 404: De Actis cum Felice Manichaeo, PL 42, 519 and 535. From the acts of the second day it appears that the books of Felix had been confiscated and were being guarded under the public seal. This and Felix’s recantation at the end give the debate almost the appearance of a trial. Torna al testo ↑

4 frustrata: In this sense post-Augustan and very rare. Torna al testo ↑

5 sicut... scriptura: This record is found in De Actis cum Felice Manichaeo, PL 42, 519. Torna al testo ↑

Caput XVII

→ Trad. inglese Pascentius comes Arianus in collatione revincitur

Praeterea cum quodam etiam Pascentio 1 comite domus regiae Ariano,2 qui per auctoritatem suae personae fisci vehementissimus exactor, fidem Catholicam atrociter ac iugiter oppugnabat, et quamplurimos sacerdotes Dei simpliciores fide viventes, dicacitate et potestate exagitabat et perturbabat, interpositis honoratis et nobilibus viris, apud Carthaginem ab illo provocatus, coram contulit. Sed idem haereticus tabulas atque stilum, quod magister noster et ante congressum, et in congressu instantissime fieri volebat, ne adessent omni modo recusavit. Et dum id pernegasset, dicens quod legum metu publicarum periclitari talibus scriptis nollet, atque interpositis adplicaret, et Augustinus episcopus, cum suis qui aderant consacerdotibus videretur ut absque illa scriptura privatim disputarent, collationem suscepit: praedicens, ut postmodum contigit, quod post solutum conventum esse cuiquam posset liberum forte dicere, nullo scripturae documento, se dixisse quod forte non dixerit, vel non dixisse quod dixerit. Et miscuit cum eodem sermonem, atque asseruit quid crederet, et ab illo teneret, audivit, et vera ratione atque auctoritate Scripturarum prolata docuit et ostendit nostrae fidei firmamenta: illius autem asserta nulla veritate, nulla Scripturarum sanctarum auctoritate suffulta docuit et frustravit. Et ut a se invicem /80/ partes digressae sunt, ille magis magisque iratus et furens, mendacia multa pro sua falsa fide iactabat, victum esse a seipso proclamans, multorum ore laudatum Augustinum. Quae cum minime laterent, coactus est ad ipsum scribere Pascentium, propter illius metum omissis nominibus conferentium, et in eis litteris quidquid inter partes dictum vel gestum fuerat fideliter intimavit, ad ea si negarentur probanda magnam testium habens copiam, clarissimos scilicet atque honorabiles, qui tunc aderant, viros. Atque ille ad duo sibi directa scripta, unum vix reddidit rescriptum, in quo magis iniuriam facere, quam suae sectae rationem valuit declarare. Quod volentibus et valentibus legere comprobatur.

Cum ipsorum quoque Arianorum episcopo quodam Maximino 3 cum Gothis ad Africam veniente, apud Hipponem quam pluribus volentibus, petentibus et praeclaris interpositis viris contulit, et quid singulae asseruerint partes, scriptum est.4 Quae si studiosi diligenter legere curaverint, procul dubio indagabunt, vel quid callida et irrationabilis haeresis ad seducendum et decipiendum profiteatur vel quid Ecclesia Catholica de divina teneat et praedicet Trinitate. Sed quoniam ille haereticus de Hippone rediens ad Carthaginem, de sua multa in collatione loquacitate victorem se de ipsa collatione recessisse iactavit, et mentitus est (qui utique non facile a divinae legis ignaris examinari et diiudicari posset) a venerabili Augustino sequenti temporis, stilo et illius totius collationis de singulis obiectis et responsis facta est recapitulatio: et quam nihil ille /82/ obiectis referre potuerit, nihilominus demonstratum est, additis supplementis, quae in tempore collationis angusto inferri et scribi minime potuerunt. Id enim egerat nequitia hominis, ut sua novissima prosecutione multum longissima, totum quod remanserat diei spatium occuparet.

1 Pascentio: The date of this controversy with Pascentius is tin-certain. As a sequel to the public debate Augustine wrote three letters to Pascentius (CCXXXVIII, CCXXXIX, CCXLI) but received only one short reply (Ep. CCXL). Outside these letters and the account of Possidius there seems to be no definite information regarding the controversy. Torna al testo ↑

2 Ariano: The Arian heresy which affected the whole Christian world, was so named from the presbyter Arius of Alexandria, who taught in regard to the Trinity that the Son is not of the same substance with the Father, but of like substance, and is not co-eternal, but the first of all creatures. This teaching was condemned at the Ecumenical Council of Nicaea in 325. Fierce controversies followed and various synods were held. Jovian, Valentinian I and Gratian granted toleration to both parties. Arianism declined and was virtually suppressed in the Roman world in the times of Theodosius I (379-395) and Valentinian II (375-392). Torna al testo ↑

3 Maximino: This discussion on the Trinity between Maximinus, the Arian bishop of Hippo Regius, and Augustine was held at Hippo Regius in 427 or 428; see PL 42, 707. The report of the collatio shows that Maximinus skilfully avoided Augustine’s direct questions and took so much time in his final presentation that Augustine had no sufficient opportunity to answer: PL 42, 709-742. Augustine resented this and composed a prompt and full reply in his two books Contra Maximinum: PL 42, 743-814. In his opening sentence he makes a pointed thrust at Maximinus: cuius prolixitate spatium diei, quo praesentes conferebamus, absumpsit.

There was another Maximinus, Catholic bishop of Sinita, near Hippo Regius, who is mentioned by Augustine in De Civitate Dei XXII viii 6 and elsewhere. Torna al testo ↑

4 scriptum est: Collatio cum Maximino, PL 42, 709. Torna al testo ↑

Caput XVIII

→ Trad. inglese Pelagianistae novi haeretici expugnati et condemnati

Adversus Pelagianistas 1 quoque novos nostrorum temporum haereticos et disputatores callidos, arte magis subtili et noxia scribentes, et ubicunque poterant publice et per domos loquentes, per annos ferme decem 2 elaboravit, librorum multa condens et edens, et in ecclesia populis ex eodem errore frequentissime disputans. Et quoniam iidem perversi sedi apostolicae per suam ambitionem eandem perfidiam persuadere conabantur, instantissime etiam conciliis Africanis sanctorum episcoporum gestum est, ut sancto papae urbis, et prius venerabili Innocentio,3 et postea sancto Zosimo 4 eius successori persuaderetur, quam illa secta a fide Catholica et abominanda et damnanda fuisset. At illi tantae sedis antistites, suis diversis temporibus eosdem notantes, atque a membris Ecclesiae praecidentes, datis litteris ad Africanas Occidentis et ad Orientis partis ecclesias, eos anathematizandos et devitandos ab omnibus Catholicis censuerunt. Et tale de illis Ecclesiae Dei Catholicae prolatum iudicium, etiam piissimus Imperator Honorius audiens ac sequens, suis eos legibus damnatos inter haereticos haberi debere constituit. Unde nonnulli ex eis ad sanctae matris Ecclesiae gremium, unde resiluerant, redierunt et adhuc alii redeunt, innotescente /84/ et praevalescente adversus illum detestabilem errorem rectae fidei veritate.

Et erat ille memorabilis vir praecipuum dominici corporis membrum, circa universalis Ecclesiae utilitates sollicitus semper ac pervigil. Et illi divinitus donatum est, ut de suorum laborum fructu, etiam in hac vita gaudere provenisset, prius quidem in Hipponensi Ecclesiae regione, cui maxime praesidebat, unitate ac pace perfecta, deinde in aliis Africae partibus, sive per seipsum, sive per alios, et quos ipse dederat sacerdotes, pullulasse et multiplicatam fuisse Domini Ecclesiam pervidens, illosque Manichaeos, Donatistas, Pelagianistas et paganos ex magna parte defecisse, et Ecclesiae Dei sociatos esse congaudens. Provectibus quoque et studiis favens erat, et exsultans bonorum omnium, indisciplinationes 5 pie ac sancte tolerans fratrum, ingemiscensque de iniquitatibus malorum, sive eorum qui intra Ecclesiam, sive eorum qui extra Ecclesiam sunt constituti, dominicis, ut dixi, lucris semper gaudens, et damnis maerens.

Tanta autem ab eodem dictata et edita sunt, tantaque in ecclesia disputata, excepta atque emendata, vel adversus diversos haereticos, vel ex canonicis libris exposita ad aedificationem sanctorum Ecclesiae filiorum, ut ea omnia vix quisquam studiosorum perlegere et nosse sufficiat. Verumtamen ne veritatis verbi avidissimos in aliquo fraudare videamur, statui Deo praestante in huius opusculi fine etiam eorundem librorum, tractatuum et epistolarum Indiculum6 adiungere: quo lecto qui magis Dei veritatem quam temporales amant divitias, sibi quisque quod voluerit ad legendum eligat, et id ad describendum, vel de bibliotheca Hipponensis ecclesiae petat, ubi emendatiora /86/ exemplaria forte potuerint inveniri, vel unde valuerit inquirat, et inventa describat et habeat, et petenti ad describendum sine invidia etiam ipse tribuat.

1 Pelagianistas: The Pelagian heresy, which arose in the time of Augustine, received its name from Pelagius, a British monk (c. 360-420): Pelagianorum est haeresis... a Pelagio monacho exorta: De Haeresibus LXXXVIII. He held that the human will is sufficient without divine grace to fulfill the commands of God. Augustine immediately aroused the Church against this new heresy and became its principal antagonist in his copious anti-Pelagian writings, which exerted a profound and lasting influence. The doctrine of Pelagius was promptly condemned by Innocent I (Epp. CLXXXI, CLXXXII) in response to a letter from the Council of Carthage held in 416 (Ep. CLXXV) and the Council of Milevum, held in the same year (Ep. CLXXVI). It was again condemned by Zosimus in 418, by the Emperor Honorius in the same year, and again by Zosimus later. However it was not till 431, the year following Augustine’s death, that the heresy was finally condemned by the Ecumenical Council of Ephesus. Torna al testo ↑

2 annos ferme decem: Augustine issued his principal anti-Pelagian writings in rapid succession in the years 412-421. After an interval, however, four other treatises appeared, two in 426-427, and two in 428-429: Teuffel III 371. Torna al testo ↑

3 Innocentio: Pope 402-417. Torna al testo ↑

4 Zosimo: Pope 417-418. Torna al testo ↑

5 indisciplinationes: This late form, with a few others of like composition, means the failure to keep up to a standard, as is more clearly brought out in Chapter XXV. Torna al testo ↑

6 Indiculum: This Indiculus, which is the appendix to the Vita Augustini of Possidius, is the earliest detailed list of Augustine’s writings. It is to be found in PL 46, 5. Possidius fixes the total of Augustine’s works at 1030. Inspection of the Indiculus, however, shows that he counted as a separate work each epistle or sermon known to him, thus arriving at this large total which, nevertheless, does not include all that Augustine wrote, as appears from the statement at the end of the Indiculus: memoratus sanctus Augustinus episcopus Spiritu divino actus, in sancta Ecclesia catholica ad instructionem animarum fecit libros, tractatus, epistolas numero 1030, exceptis iis qui numerari non possunt, quia nec numerum designavit ipsorum.

At the end of the Retractationes Augustine states that he had revised opera XCIII in libris CCXXXII, exclusive of his epistles and sermons. Victor Vitensis, writing in 486, likewise gives the total as 232 “books,” besides “innumerable” epistles, expositions of whole Psalms and Gospels, and popular sermons: De Persecutione Vandalica PL 58, 185.

Indiculus or Indiculum is post-classical and rare. Torna al testo ↑

Caput XIX

→ Trad. inglese In causis audiendis quomodo se gesserit Augustinus

Secundum Apostoli quoque sententiam, dicentis, Audet quisquam vestrum adversus alteram negotium habeas iudicare ab iniquis, et non apud sanctos? An nescitis quia sancti de mundo iudicabunt? Et si in vobis iudicatur mundus, indigni estis iudiciorum minimorum? Nescitis quoniam angelos iudicabimus, nedum secularia? Secularia iudicia si habueritis inter vos, eos qui contemptibiles sunt in Ecclesia, hos collocate ad iudicandum. Ad reverentiam vobis loquor. Sic non est inter vos quisquam sapiens qui possit inter fratrem suum iudicare, sed frater cum fratre iudicio contendit, et hoc apud infideles.1 Interpellates ergo a Christianis vel a cuiusque sectae hominibus causas audiebat 2 diligenter ac pie: cuiusdam sententiam ante oculos habens, dicens se malle inter incognitos, quam inter amicos causas audire: eo quod de incognitis, pro quo arbitra aequitate iudicaretur, amicum posset acquirere: de amicis vero unum esset, contra quem sententia proferretur, perditurus. Et eas aliquando usque ad horam refectionis, aliquando autem tota die ieiunans, semper tamen noscebat et dirimebat, intendens in eis Christianorum momenta animorum, quantum quisque vel in fide bonisque moribus proficeret, vel ab his deficeret. /88/ Atque compertis rerum opportunitatibus, divinae Legis veritatem partes docebat, eamque illis inculcabat, et eas quo adipiscerentur aeternam vitam admonebat: nihil aliud quaerens ab his quibus ad hoc vacabat, nisi tantum obedientiam et devotionem Christianam, quae et Deo debetur et hominibus, peccantes coram omnibus arguens, ut ceteri timorem haberent:3 et faciebat hoc tamquam speculator a Domino constitutus domus Israel,4 praedicans verbum atque instans opportune, importune, arguens, hortans, increpans, in omni longanimitate et doctrina,5 praecipueque operam dabat instruere eos, qui essent idonei et alios docere.6 Rogatus quoque a nonnullis in eorum temporalibus causis, epistolas ad diversos dabat. Sed hanc suam a melioribus rebus occupationem tamquam angariam 7 deputabat, suavem semper habens de his quae Dei sunt, vel allocutionem vel collocutionem fraternae ac domesticae familiaritatis.

1 apud infideles: 1 Cor. 6:1-6. Torna al testo ↑

2 causas audiebat: One of the regular duties of the bishop at this time was to hear and decide the cases of his parishioners. This judicial authority had risen gradually till it became very important and gained the recognition of the civil government. In the Christian Roman empire a bishop had power to judge civil and criminal cases not involving capital punishment. See Codex Theodosianus IX 3 7, IX 16 12, XV 8 2, XVI 10 19. In Ep. CCXIII, which is a public report made in 426, Augustine complains that these duties have become so onerous that he had no time left for studying the Scriptures and therefore asks his people to bring their secular difficulties to the presbyter Heraclius. For a discussion of the development of this judicial power among the clergy as revealed by legislation see W. K. Boyd, The Ecclesiastical Edicts of the Theodosian Code, 87-102. Torna al testo ↑

3 peccantes... haberent: From 1 Tim. 5:20. Torna al testo ↑

4 speculator... Israel: From Ezech. 3:17. Torna al testo ↑

5 praedicans... doctrina: From 2 Tim. 4:2. Torna al testo ↑

6 qui... docere: From 2 Tim. 2:2. Torna al testo ↑

7 angariam: A legal term: see Codex Theodosianus VIII 5. Angaria (ἀγγαρία) is the enforced service due from a peasant to a lord. In the Vulgate the verb angario is used to denote compulsory service, as in nel testo per errore si indica Matth. 27:22 Matth. 27:32 and Mark 15:21 (Simon compelled to bear the cross). Augustine also uses angaria to describe the eager, unresting forced march of the Christian pilgrim through this world. Compare In Psalmo LI 4: In ipsa republica angariam quodammodo faciebat Ioseph, sicut illi tres pueri, sicut Daniel; and In Psalmo LXI 8: Et quasi angariam faciunt in civitate transitura. Torna al testo ↑

Caput XX

→ Trad. inglese Pro reis quomodo intercesserit

Novimus quoque eum a suis carissimis litterarum intercessum apud seculi potestates postulatum non dedisse, dicentem cuiusdam sapientis servandam esse sententiam, de quo scriptum esset, quod multa suae famae contemplatione 1 amicis non praestitisset. Et illud nihilominus suum addens, quoniam plerumque potestas quae petitur premit. Cum vero intercedendum esse rogatus videbat, tam id honeste ac temperate agebat, ut non solum onerosus ac molestus non videretur, verum etiam mirabilis extitisset, nam dum exorta necessitate /90/ suo more apud quendam Africae vicarium,2 Macedonium 3 nomine, pro supplici litteris interveniret, atque ille paruisset, hoc more scriptum misit:4 “Miro modo afficior sapientia tua, et in illis quae edidisti, et in his quae interveniens pro sollicitis mittere non gravaris. Nam illa tantum habent acuminis, scientiae, sanctitatis, ut nihil supra sit, et haec tantum verecundiae, ut nisi faciam quod mandas, culpam penes me remanere non in negotio esse diiudicem, domine merito venerabilis et suscipiende pater. Non enim instas, quod plerique homines istius loci faciunt, ut quodcunque sollicitus voluerit, extorqueas: sed quod tibi a iudice tot curis obstricto petibile 5 visum fuerit, admones subserviente verecundia, quae maxima difficilium inter bonos efficacia est. Proinde statim commendatum effectum desiderii tribui. Nam sperandi viam ante feceram.”

1 contemplatione: Late Latin in the sense of “consideration” or “regard,” occurring mostly in the jurists. Torna al testo ↑

2 Africae vicarium: The vicarius was the head of a diocese: il termine qui indica un distretto amministrativo dell’Impero diocese of which, at this time, there were twelve and which in turn composed the four prefectures. He was a civil administrator only and had supervision over the provinces into which his diocese was divided. The vicarius of Africa had six provinces under his direction. See F. F. Abbott, History and Description of Roman Political Institutions, sec. 398. Torna al testo ↑

3 Macedonium: Vicar of Africa in 414. He was authorized to enforce the imperial decrees against the Donatists. For the correspondence between him and Augustine see Epp. CLII-CLV. Torna al testo ↑

4 hoc more scriptum misit: This letter may be found in full among the epistles of Augustine (CLIV). Torna al testo ↑

5 petibile: “fair to ask”; a rare word apparently not found elsewhere in extant Latin literature. Torna al testo ↑

Caput XXI

→ Trad. inglese Conciliis quo animo interesse soleret

Sanctorum concilia sacerdotum per diversas provincias celebrata cum potuit frequentavit, non in eis quae sua sunt, sed quae Jesu Christi quaerens;1 ut vel fides sanctae Ecclesiae Catholicae inviolata maneret, vel nonnulli sacerdotes et clerici, sive per fas sive per nefas excommunicati, vel absolverentur vel abiicerentur. In ordinandis vero sacerdotibus et clericis consensum maiorum Christianorum et consuetudinem Ecclesiae sequendum arbitrabatur.

1 non... quaerens: From Phil. 2:21. Torna al testo ↑

/92/

Caput XXII

→ Trad. inglese In vestitu et victu qualis fuerit Augustinus

Vestes eius et calceamenta vel lectualia ex moderato et competenti habitu erant, nec nitida nimium, nec abiecta plurimum: quia his plerumque vel iactare se insolenter homines solent, vel abiicere: ex utroque, non quae Jesu Christi, sed quae sua sunt iidem quaerentes.1 At iste, ut dixi, medium tenebat, neque in dexteram neque in sinistram declinans.2 Mensa usus est frugali et parca, quae quidem inter olera et legumina, etiam carnes aliquando propter hospites, vel quosque infirmiores, semper autem vinum habebat, quia noverat et docebat, ut Apostolus dicit, quod omnis creatura Dei bona sit, et nihil abiiciendum, quod cum gratiarum actione accipitur, sanctificatur enim per verbum Dei et orationem.3 Et, ut idem Augustinus sanctus in suis Confessionum libris 4 posuit, dicens:

“Non ego immunditiam obsonii timeo, sed immunditiam cupiditatis. Scio Noe omne carnis genus quod cibo esset usui, manducare permissum: Heliam cibo carnis refectum, Ioannem mirabili abstinentia praeditum, animalibus hoc est locustis in escam cedentibus, non fuisse pollutum. Et scio Esau lenticulae concupiscentia deceptum, et David propter aquae desiderium a seipso reprehensum, et Regem nostrum, non de carne, sed de pane temptatum. Ideoque et populus in eremo, non quia carnes desideravit, sed quia escae desiderio adversus Deum murmuravit, meruit improbari.” De vino autem sumendo Apostoli exstat sententia ad Timotheum scribentis, ac dicentis: Noli usque adhuc aquam bibere, sed vino modico utere propter stomachum et frequentes tuas infirtnitates.5 Cochlearibus tantum /94/ argenteis utens, ceterum vasa quibus mensae inferebantur cibi vel testea vel lignea vel marmorea fuerunt: non tamen necessitatis inopia, sed proposito voluntatis.6 Sed et hospitalitatem semper exhibuit. Et in ipsa mensa magis lectionem vel disputationem, quam epulationem potationemque diligebat, et contra pestilentiam humanae consuetudinis 7 in ea scriptum ita habebat:

Quisquis amat dictis absentum rodere vitam,

Hac mensa indignam noverit esse suam.

Et ideo omnem convivam a superfluis et noxiis fabulis sese abstinere debere admonebat. Nam et quosdam suos familiarissimos coepiscopos illius scripturae oblitos, et contra eam loquentes, tam aspere aliquando reprehendit commotus, ut diceret aut delendos illos de mensa versus, aut se de media refectione ad suum cubiculum surrecturum. Quod ego et alii qui illi mensae interfuimus, experti sumus.

1 non... quaerentes: From Phil. 2:21. Torna al testo ↑

2 neque in dexteram... declinans: From Num. 20:17 and Prov. 4:27. This attitude of Augustine in matters of dress is fully revealed in Serm. CCCLVI 13: Nemo det byrrhum vel lineam tunicam seu aliquid, nisi in commune: de communi accipio et mihi ipsi, cum sciam commune me habere velle quidquid habeo. Nolo talia offerat sanctitas vestra, quibus ego solus quasi decentius utar; offerat mihi, verbi gratia, byrrhum pretiosum; forte decet episcopum, quamvis non deceat Augustinum, id est, hominem pauperem, de pauperibus natum. Modo dicturi sunt homines, quia inveni pretiosas vestes, quas non potuissem habere vel in domo patris mei vel in illa seculari professione mea. Non decet: talem debeo habere, qualem possum, si non habuerit, fratri meo dare. Qualem potest habere presbyter, qualem potest habere decenter diaconus et subdiaconus, talem volo accipere, quia in commune accipio. Si quis meliorem dederit, vendo: quod et facere soleo, ut quando non potest vestis esse communis, pretium vestis possit esse commune. Vendo et erogo pauperibus. Si hoc eum delectat, ut ego habeam, talem det unde non erubescam. Fateor enim vobis, de pretiosa veste erubesco, quia non decet hanc professionem, hanc admonitionem, non decet haec membra, non decet hos canos. Torna al testo ↑

3 orationem: 1 Tim. 4:4-5. Torna al testo ↑

4 in suis Confessionum libris: Confessiones X xxxi 46. Torna al testo ↑

5 infirmitates: 1 Tim. 5:23. Torna al testo ↑

6 non... voluntatis: A reminiscence of Philem. 1:14. Torna al testo ↑

7 contra pestilentiam humanae consuetudinis: To do away with the habit of tale-bearing at the table, the Third Council of Toledo later (589) decreed that Scripture should be read aloud during meals: ... id universa sancta constituit synodus, ut quia solent crebro mensis otiosae fabulae interponi, in omni sacerdotali convivio lectio scripturarum divinarum misceatur. Per hoc enim et animae aedificantur ad bonum et fabulae non necessariae prohibentur: Canon 7, Mansi, Collectio Conciliorum, IX 994. Torna al testo ↑

Caput XXIII

→ Trad. inglese In usu redituum ecclesiasticorum qualis

Compauperum vero semper memor erat, hisque inde erogabat unde et sibi suisque omnibus secum habitantibus, hoc est vel ex reditibus possessionum Ecclesiae, vel etiam ex oblationibus fidelium. Et dum forte, ut adsolet, de possessionibus ipsis invidia clericis fieret, alloquebatur plebem Dei,1 malle se ex collationibus magis plebis Dei vivere, quam illarum possessionum curam vel gubernationem pati, et paratum se esse illis cedere, ut eo modo omnes Dei servi et ministri viverent, /96/ quo in vetere Testamento 2 leguntur altari deservientes eodem compartiri. Sed nunquam id laici suscipere voluerunt.

1 alloquebatur plebem Dei: Two of Augustine’s addresses on such an occasion are fully recorded in two sermons CCCLV and CCCLVI entitled De Vita et Moribus Clericorum Suorum. Torna al testo ↑

2 in vetere Testamento: Deut. 18. Torna al testo ↑

Caput XXIV

→ Trad. inglese In re domestica qualis

Domus ecclesiae curam omnemque substantiam ad vices 1 valentioribus clericis delegabat et credebat. Nunquam clavem, nunquam annulum in manu habens, sed ab hisdem domus praepositis cuncta et accepta et erogata notabantur. Quae anno completo eidem recitabantur, quo sciretur quantum acceptum, quantumque dispensatum fuerit, vel quid dispensandum remanserit, et in multis titulis magis illius praepositi domus fidem sequens, quam probatum manifestumque cognoscens. Domum, agrum seu villam nunquam emere voluit. Verum si forte ecclesiae a quoquam sponte tale aliquid vel donaretur, vel titulo legati dimitteretur, non respuebat, sed suscipi iubebat. Nam et aliquas eum hereditates recusasse novimus,2 non quia pauperibus inutiles esse possent, sed quoniam iustum et aequum esse videbat, ut a mortuorum vel filiis vel parentibus vel affinibus magis possiderentur, quibus ea deficientes dimittere noluerunt. Quidam etiam ex honoratis Hipponensium apud Carthaginem vivens ecclesiae Hipponensi possessionem donare voluit, et confectas tabulas sibi usufructu retento, ultro eidem sanctae memoriae Augustino misit: cuius ille oblationem libenter accepit, congratulans ei quod aeternae suae memor esset salutis. Verum post aliquot [hos] annos nobis forte cum eodem in comminus constitutis, ecce ille donator /98/ litteras per suum filium mittens, rogavit ut illae donationum tabulae suo redderentur filio, pauperibus vero erogandos direxit solidos centum: quo ille sanctus cognito ingemuit hominem vel finxisse donationem, vel eum de bono opere poenituisse, et quanta potuit Deo suggerente cordi eius cum dolore animi ex eadem refragatione 3 dixit, in illius scilicet increpatione et correptione. Et tabulas quas ille sponte miserat, nec desideratas, nec exactas confestim reddidit, pecuniamque illam respuit, atque rescriptis eundem sicut oportuit et arguit et corripuit, admonens ut de sua simulatione vel iniquitate poenitentiae humilitate Deo satisfaceret, ne cum tam gravi delicto de seculo exiret.

Frequentius quoque dicebat, magis securius et tutius ecclesiam legata a defunctis dimissa debere suscipere, quam hereditates forte sollicitas et damnosas, ipsaque legata magis offerenda esse quam exigenda. Commendata vero quaeque ipse non suscipiebat, sed volentes suscipere clericos non prohibebat. In his quoque quae ecclesia habebat et possidebat intentus amore, vel implicatus non erat, sed maioribus magis et spiritalibus suspensus et inhaerens rebus, aliquando seipsum ad illa temporalia ab aeternorum cogitatione relaxabat et deponebat. Quibus ille dispositis et ordinatis, tamquam a rebus mordacibus ac molestis, animi recursum ad interiora mentis et superiora faciebat, quo vel de inveniendis divinis cogitaret, vel de iam inventis aliquid dictaret, aut certe ex iam dictatis atque transcriptis aliquid emendaret. Et id agebat in die laborans, /100/ et in nocte lucubrans. Et erat tamquam illa gloriosissima Maria, typum gestans supernae Ecclesiae, de qua scriptum est, quod sederet ad pedes Domini, atque intenta eius verbum audiret: de qua soror conquesta, quod ab eadem circa multum ministerium occupata non adiuvaretur, audivit: Martha Martha, meliorem partem Maria elegit, quae non auferetur ah ea.4 Nam fabricarum novarum nunquam studium habuit, devitans in eis implicationem sui animi, quem semper liberum habere volebat ab omni molestia temporali. Non tamen illa volentes et aedificantes prohibebat, nisi tantum immoderatos. Interea 5 dum ecclesiae pecunia deficeret, hoc ipsum populo Christiano denunciabat, non se habere quod indigentibus erogaret. Nam et de vasis dominicis propter captivos et quam plurimos indigentes, frangi et conflari iubebat, et indigentibus dispensari. Quod non commemorassem, nisi contra carnalem sensum quorundam fieri perviderem. Et hoc ipsum etiam venerabilis memoriae Ambrosius in talibus necessitatibus indubitanter esse faciendum, et dixit et scripsit.6 Sed et de neglecto a fidelibus 7 gazophylacio et secretario, unde altari necessaria inferrentur, aliquando in ecclesia loquens admonebat, quod etiam beatissimum Ambrosium se praesente 8 in ecclesia tractavisse, nobis aliquando retulerat.

1 ad vices: Apparently a late usage instead of the usual in vicem or in vices. Torna al testo ↑

2 aliquas eum hereditates recusasse novimus: Augustine refused the legacy of a ship from Boniface because he thought the Church should not be a ship-owner, taking the risk of loss through shipwreck, and would not accept the estate of anyone who had disinherited his son. He cites with admiration the example of Aurelius, Archbishop of Carthage, who, on the birth of an heir, promptly returned an estate which had been given to the church by a man who was childless when he made the gift: Serm. CCCLV 5. Torna al testo ↑

3 refragatione: A late and rare word. There is an instance in Augustine: et in re facillima quae recte placuerat, curvam refragationem et nodos difficultatis posuissem: Ep. CCXLI 1. Torna al testo ↑

4 ab ea: From Luc. 10:39-42. Torna al testo ↑

5 Interea: “at times”; originally poetic in this sense. Torna al testo ↑

6 scripsit: The passage from Ambrose, unidentified by Possidius, occurs in his De Officiis Ministrorum, PL 16, 148-150. Ambrose declares that there are three cases in which a bishop may be justified in melting and selling the sacred vessels: to ransom the captive or relieve the poor, to build a church, and to enlarge the burial grounds. Victor Vitensis mentions a similar instance in which Deogratias, Bishop of Carthage, used the gold and silver vessels of the church to ransom the prisoners taken by Geiseric: De Persecutione Vandalica, PL 58, Torna al testo ↑

7 fidelibus: The name for baptized Christians, as distinguished from catechumeni, the candidates not yet admitted to baptism. Thus Augustine remarks that if anyone says he is a Christian he must then be asked whether he is catechumenus or fidelis: Tractatus in Ioannem XLIV 2. Torna al testo ↑

8 se praesente: Of course at some time when Augustine was in Milan, 384-387. Torna al testo ↑

Caput XXV

→ Trad. inglese Disciplina domestica

Cum ipso semper clerici, una etiam domo ac mensa sumptibusque communibus alebantur et vestiebantur.1 Et ne quisquam /102/facili iuratione etiam ad periurium cecidisset,2 et in ecclesia populo praedicabat, et suis instituerat,3 ne quis iuraret, nec ad mensam quidem. Quod si prolapsus fecisset, unam de statutis perdebat potionem: numerus enim erat suis secum commorantibus et convivantibus poculorum praefixus. Indisciplinationes quoque et transgressiones suorum a regula recta et honestate et arguebat et tolerabat quantum decebat et oportebat: in talibus praecipue docens, ne cuiusquam cor declinaretur in verba maligna ad excusand[as] excusationes in peccatis.4 Et ut dum quisque offerret munus suum ad altare, et illic recordatus fuerit quod frater suus habebat aliquid adversus illum, relinquendum esse munus ad altare, atque eundum quo fratri reconciliaretur, et tunc veniendum, et munus ad altare offerendum.5 Si vero ipse adversus fratrem suum aliquid haberet, corripere eum debere in parte;6 et si eum audisset, lucratus esset suum fratrem: sin minus, adhibendum esse unum aut duos. Quod si et ipsos contemneret, Ecclesiam adhibendam. Si vero et huic non obediret, esset illi ut ethnicus et publicanus.7 Et illud addens, ut fratri peccanti et veniam petenti, non septies, sed septuagies septies delictum relaxaretur,8 sicut quisque a Domino quotidie sibi postulat relaxari.

1 vestiebatur: Augustine’s own references to the daily life in the monastery at Hippo are naturally more vivid and intimate than the matter-of-fact recital of Possidius. The following quotations may be given: Nostis omnes aut pene omnes, sic nos vivere in ea domo, quae dicitur domus episcopii, ut quantum possumus, imitemur eos sanctos, de quibus loquitur liber Actuum Apostolorum: Nemo dicebat aliquid proprium, sed erant illis omnia communia: Sermo CCCLV i 2. Ecce quomodo vivimus. Nulli licet in societate nostra habere aliquid proprium; sed forte aliqui habent. Nulli licet; si qui habent, faciunt quod non licet. Bene autem sentio de fratribus meis, et semper bene credens ab hac inquisitione dissimulavi; quia et ista quaerere, quasi male sentire mihi videbatur. Noveram enim et novi omnes, qui mecum viverent, nosse propositum nostrum, nosse legem vitae nostrae: Sermo CCCLV ii 2. Quisquis cum hypocrisi vixerit, quisquis inventus fuerit habens proprium, non illi permitto ut inde faciat testamentum, sed delebo eum de tabula clericorum. Interpellet contra me mille concilia, naviget contra me quo voluerit, sit certe ubi potuerit: adiuvabit me Deus, ut ubi ego episcopus sum, ille clericus esse non possit: Sermo CCCVI Torna al testo ↑

2 ad periurium cecidisset: Based on Jac. 5:12. Torna al testo ↑

3 suis instituerat: The dative with instituere in the sense of “to instruct anyone” is a later usage for the classical accusative. Torna al testo ↑

4 ne... peccatis: From Psalm 140:4. Torna al testo ↑

5 Et dum... offerendum: From Matth. 5:23-24. Torna al testo ↑

6 in parte: “apart,” “in private”; a post-classical sense. In parte in classical usage means “in part,” as in parte verum: Quintilian II 8 6. Torna al testo ↑

7 Si vero ipse... publicanus: From Matth. 18:15-17 Torna al testo ↑

8 ut fratri... relaxaretur: From Matth. 18:21-22. Torna al testo ↑

Caput XXVI

→ Trad. inglese De convictu feminarum

Feminarum intra domum eius nulla unquam conversata est, nulla mansit ne quidem germana soror, quae vidua Deo serviens multo tempore usque in diem obitus sui praeposita ancillarum /104/ Dei vixit. Sed ne fratris sui filiae, quae pariter Deo serviebant:1 quas personas sanctorum episcoporum concilia in exceptis posuerunt. Dicebat vero, quia 2 etsi de sorore et neptibus secum commorantibus nulla nasci posset mala suspicio, tamen quoniam illae personae sine aliis necessariis secumque manentibus feminis esse non possent, et quod ad eas etiam aliae aforis 3 intrarent, de his posse offendiculum aut scandalum infirmis 4 nasci, et illos qui cum episcopo vel quolibet clerico forte manerent, ex illis omnibus feminarum personis posse una commorantibus aut adventantibus, aut tentationibus humanis perire, aut certe malis hominum suspicionibus pessime diffamari: ob hoc ergo dicebat, nunquam feminas debere cum servis Dei, etiam castissimis, una manere domo, ne (ut dictum est) aliquod scandalum vel offendiculum tali exemplo poneretur infirmis.5 Et si forte ab aliquibus feminis ut videretur vel salutaretur, rogabatur, nunquam sine clericis testibus ad eum intrabant, vel solus cum solis nunquam est locutus, nec si secretorum aliquid interesset.

1 quae par iter Deo serviebant: Augustine had established a nunnery at Hippo Regius of which his sister was prioress and to which the daughters of his brother Navigius also belonged. This seems to have been the first nunnery in Africa, though later than those founded by Jerome and Paula in Palestine in 384. After the death of Augustine’s sister in 423 dissension arose among the nuns over the appointment of Felicitas as her successor. Augustine wrote them a stern letter of rebuke and, improving the opportunity, laid down a code of strict rules for their conduct: Ep. CCXI.

The name of Augustine’s sister is not certainly known. Church tradition gives it as Perpetua. See the Bollandistes, Vies des Saints V 306. Torna al testo ↑

2 Dicebat... quia: A verb of saying followed by quia and the subjunctive instead of by the infinitive is common in Augustine and late Latin generally. In this paragraph Possidius uses both constructions. Torna al testo ↑

3 aforis: Aforis, as well as deforis and foris, occurs in the Vulgate. Augustine has a foris in De Nuptiis et Concupiscentia II xiii 27. Torna al testo ↑

4 offendiculum... infirmis: From 1 Cor. 8:9 and Rom. 14:13. Torna al testo ↑

5 scandalum... infirmis: From 1 Cor. 8:9 and Rom. 14:13. Torna al testo ↑

Caput XXVII

→ Trad. inglese Officium erga destitutos et aegrotantes

In visitationibus vero modum tenebat ab Apostolo definitum, ut non nisi viduas et pupillos in tribulationibus constitutos visitaret.1 Et si forte ab aegrotantibus ob hoc peteretur, ut pro eis in praesenti Dominum rogaret eisque manum imponeret, sine mora pergebat. Feminarum autem monasteria non nisi urgentibus necessitatibus visitabat. Servandum quoque in /106/ vita et moribus hominis Dei referebat, quod instituto sanctae memoriae Ambrosii compererat, ut uxorem cuiquam nunquam posceret, neque militare volentem ad hoc commendaret, neque in sua patria petitum ire ad convivium: de singulis rebus praesentens causas, scilicet ne dum inter se coniugati iurgarent, ei maledicerent per quem coniuncti essent. Sed plane ad hoc sibi iam consentientes petitum interesse debere sacerdotem, ut vel eorum iam pacta vel placita firmarentur vel benedicerentur. Et ne militiae commendatus ac male agens eius culpa suffragatori tribueretur. Et ne per frequentiam in propriis conviviorum institutis temperantiae amitteretur modus.

Indicaverat quoque nobis se praedicti beatae memoriae viri in ultimo vitae constituti audisse sapientissimum et piissimum responsum, et multum laudabat ac praedicabat. Nam cum ille venerabilis ultima iaceret aegritudine, et a fidelibus honoratis lecto eius astantibus et videntibus eum ad Deum de seculo migraturum, et ob hoc maerentibus tanti ac talis antistitis Ecclesiam posse privari verbi et sacramenti Dei dispensatione, et rogaretur cum lacrimis, ut sibi a Domino vitae posceret commeatum, eum illis dixisse: “Non sic vixi, ut me pudeat inter vos vivere: sed nec mori timeo, quia bonum Dominum habemus.”2 Et in his noster Augustinus senex elimata ac librata admirabatur et laudabat verba. Ideo enim eum dixisse /108/intelligendum esse “nec mori timeo, quia bonum Dominum habemus,” ne crederetur praefidens de suis purgatissimis moribus praemisisse, “non sic vixi ut me pudeat inter vos vivere.” Hoc enim dixerat ad illud quod homines de homine nosse poterant; nam ad examen aequitatis divinae, de bono se Domino magis confidere, cui etiam in oratione quotidiana dicebat: Dimitte nobis debita nostra.3

Cuiusdam quoque coepiscopi et familiarissimi amici, in extremis vitae de talibus frequentissime referebat dictum: ad quem cum visitandum iam morti propinquantem ventitasset, et ille manu gestu se de seculo exiturum significant, atque a se illi esset responsum, adhuc eum Ecclesiae necessarium vivere posse, illum ne putaretur huius vitae teneri cupiditate respondisse: “Si nunquam, bene; si aliquando, quare non modo?” Et talem sententiam mirabatur et laudabat hominem protulisse, Deum quidem timentem, verumtamen in villa natum et nutritum, sed non multa lectionis eruditum scientia. Contra illum scilicet sensum aegrotantis episcopi, de quo sanctus in epistola sua, quam de mortalitate scripsit 4 martyr Cyprianus,5 ita retulit, dicens: “Cum quidam de collegis et consacerdotibus nostris infirmitate defessus et de appropinquante morte sollicitus, commeatum sibi precaretur, astitit deprecanti et iam pene morienti iuvenis honore et maiestate venerabilis, statu celsus et clarus aspectu, et quem assistentem sibi vix posset humanus aspectus oculis carnalibus intueri, nisi quod talem /110/ videre iam poterat de seculo recessurus. Atque ille non sine quadam animi et vocis indignatione infremuit, et dixit: Pati timetis, exire non vultis; quid faciam vobis?”

1 viduas... visitaret: From Jac. 1:27. Torna al testo ↑

2 non... habemus: These dying words of Ambrose, who had been so influential in bringing Augustine to the Christian faith are also recorded in almost exactly the same form by Paulinus, Vita Ambrosii, PL 14, 45: non ita inter vos vixi, ut pudeat me vivere, nec timeo mori, quia Dominum bonum habemus. Torna al testo ↑

3 Dimitte nobis debita nostra: Matth. 6:12. Torna al testo ↑

4 de mortalitate scripsit: Composed some time between 252 and uuu256 A.D.ççç The passage here cited by Possidius occurs in Chapter XIX. Torna al testo ↑

5 sanctus... martyr Cyprianus: Cyprian (c. 200-258) was the first bishop in Africa to suffer martyrdom: Sic consummata passione perfectum est ut Cyprianus qui bonorum omnium fuerat exemplum, etiam sacerdotales coronas in Africa primus imbueret, quia et talis esse post apostolos prior coeperat: Pontius, oooVita Cyprianiççç, PL 3, 1557. His writings are frequently quoted by Augustine. Two basilicas were built at Carthage in his memory, one where he was martyred, the other where he was buried. Both were outside the city walls, one being on the sea-shore. This latter was the place where Monica watched the night Augustine sailed for Italy: Confessiones V viii 15. See also PL 58, 187. Torna al testo ↑

Caput XXVIII

→ Trad. inglese Quae proxime ante mortem ab Augustino edita

Ante proximum vero diem obitus sui a se dictatos et editos recensuit libros, sive eos quos primo tempore suae conversionis adhuc laicus, sive quos presbyter, sive quos episcopus dictaverat, et quaecunque in his recognovit aliter quam sese habet ecclesiastica regula a se fuisse dictata et scripta, cum adhuc ecclesiasticum usum minus sciret minusque sapuisset, a semetipso et reprehensa et correcta sunt. Unde etiam duo conscripsit volumina, quorum est titulus, De Recensione Librorum.1 Praereptos etiam sibi quosdam libros ante diligentiorem emendationem a nonnullis fratribus conquerebatur,2 licet eos postmodum emendasset. Imperfecta etiam quaedam suorum librorum praeventus morte dereliquit. Quique prodesse omnibus volens, et valentibus multa librorum legere et non valentibus, ex utroque divino Testamento veteri et novo praecepta praemissa praefatione divina seu vetita ad vitae regulam pertinentia excerpsit, atque ex his unum codicem fecit: ut qui vellet legeret, atque in eo vel quam obediens Deo inobediensque esset, agnosceret: et hoc opus voluit Speculum appellari.

Verum brevi consequenti tempore divina voluntate et potestate provenit, ut manus ingens diversis telis armata et bellis /112/ exercitata, immanium hostium Vandalorum et Alanorum commixtam secum habens Gothorum gentem, aliarumque diversarum personas, ex Hispaniae partibus transmarinis navibus Africae influxisset et irruisset:3 universeque per loca Mauritaniarum etiam ad alias nostras transiens provincias et regiones, omni saeviens atrocitate et crudelitate, cuncta quae potuit spoliatione, caedibus diversisque tormentis, incendiis, aliisque innumerabilibus et infandis malis depopulata est: nulli sexui, nulli parcens aetati, nec ipsis Dei sacerdotibus vel ministris, nec ipsis ecclesiarum ornamentis seu instrumentis vel aedificiis. Et hanc ferocissimam hostium grassationem et vastationem, ille Dei homo et factam fuisse et fieri, non ut ceteri hominum sentiebat et cogitabat: sed altius ac profundius ea considerans, et his animarum praecipue vel pericula vel mortes pervidens, solito amplius (quoniam, ut scriptum est, Qui apponit scientiam, apponit dolorem4 et cor intelligens tinea ossibus5) fuerunt ei lacrimae panes die ac nocte,6 amarissimamque et lugubrem prae ceteris suae senectutis iam pene extremam ducebat ac tolerabat vitam. Videbat enim ille homo civitates excidio perditas pariterque cives cum aedificiis villarum habitatores alios hostili nece exstinctos, alios effugatos 7 atque dispersos: ecclesias sacerdotibus ac ministris destitutas, virginesque sacras et quosque continentes ubique dissipatos: et in his alios tormentis defecisse, alios gladio interemptos esse, alios in captivitate perdita animi et corporis integritate ac fide, malo more et duro hostibus deservire; hymnos Dei et laudes ex ecclesiis deperisse, aedificia ecclesiarum quamplurimis /114/ locis ignibus concremata, sollemnia quae Deo debentur de propriis locis desisse sacrificia, et sacramenta divina vel non quaeri, vel quaerenti qui tradat non facile reperiri: in ipsis montium silvis, cavernis petrarum et speluncis confugientes, vel ad quasque munitiones, alios fuisse expugnatos et interceptos, alios ita necessariis sustentaculis 8 evolutos atque privatos, ut fame contabescerent: ipsosque ecclesiarum praepositos et clericos, qui forte Dei beneficio vel eos non incurrerunt, vel incurrentes evaserunt, rebus omnibus spoliatos atque nudatos egentissimos mendicare, nec eis omnibus ad omnia quibus fulciendi essent subveniri posse: vix tres superstites ex innumerabilibus ecclesiis, hoc est Carthaginensem, Hipponensem et Cirtensem, quae Dei beneficio excisae non sunt, et earum permanent civitates, et divino et humano fultae praesidio; licet post eius obitum urbs Hipponensis incolis destituta ab hostibus fuerit concremata.9 Et se inter haec mala cuiusdam sapientis 10 sententia consolabatur, dicentis: “Non erit magnus magnum putans quod cadunt ligna et lapides, et moriuntur mortales.

Haec ergo omnia ille, ut erat alte sapiens, quotidie ubertim plangebat. Accrevitque maeroribus et lamentationibus eius, ut etiam adhuc in suo statu consistentem ad eandem Hipponensium regiorum civitatem ab hisdem hostibus veniretur obsidendam: quoniam in eius erat tunc defensione constitutus comes quondam Bonifacius 11 cum Gothorum foederatorum exercitu, quam urbem ferme quatuordecim mensibus conclusam obsederunt: nam et litus illi marinum interclusione abstulerunt. Quo etiam ipsi nos de vicino cum aliis nostris coepiscopis confugeramus, /116/ in eademque omni eius obsidionis tempore fuimus. Unde nobiscum saepissime colloquebamur, et Dei tremenda iudicia prae oculis nostris posita considerabamus, dicentes: Iustus es Domine, et rectum indicium tuum.12 Pariterque dolentes, gementes et flentes orabamus miserationum Patrem et Dominum omnis consolationis,13 ut in eadem nos tribulatione sublevare dignaretur.

1 De Recensione Librorum: This is the Retractationes, which was issued in 427, three years before Augustine’s death. It contains a general revision of all his works except his Epistles and Sermons to the people, as he states in the closing paragraph. Torna al testo ↑

2 quosdam libros... conquerebatur: Such was the case with Augustine’s treatise De Trinitate which he complained was taken from him and issued hastily in parts before he had completed his final emendation: see Retractationes II xv 1 and Ep. CLXXIV. Torna al testo ↑

3 irruisset: This invasion of Africa by the Vandals occurred in 428. Torna al testo ↑

4 apponit dolorem: Eccles. 1:18. Torna al testo ↑

5 cor intelligens tinea ossibus: A fragment of Prov. 25:20 from some pre-Vulgate version. See Petri Sabatier, Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones Antiquae seu Vetus Italica, Remis 1743, II 336. Torna al testo ↑

6 fuerunt... nocte: From Psalm 41:4. Torna al testo ↑

7 effugatos: A post-classical word. Torna al testo ↑

8 sustentaculis: A rare post-classical word, used once in Tacitus. It is used by Augustine in the passage: multis non est causa ista faciendi, sed quod viliore victu vivere placet, minimeque sumptuoso corporis sustentaculo aetatem tranquillissimam ducere: De Moribus Ecclesiae Catholicae I xxxiii 72. Three other instances occur in one of his sermons: LI xiv 23 and 24. Torna al testo ↑

9 licet... concremata: Apparently the only source for our knowledge of the burning of Hippo. Gibbon does not mention the burning. Torna al testo ↑

10 cuiusdam sapientis: I am unable to identify this vague reference. Torna al testo ↑

11 Bonifactus: Count Boniface was governor of the province of Africa during part of the regency of Placidia (425-450). He was a zealous Christian and was highly esteemed by Augustine. After the death of his first wife he was on the point of entering a monastery but was persuaded by Augustine and Alypius that he could be of greater service to the Church by repelling the barbarian hosts. Through the treachery of his court rival Aetius, Placidia was turned against him and to defend himself he unwisely invited the Vandals into Africa as his allies. Later, when the treachery of Aetius was discovered, Boniface was received back into imperial favor and sought to drive the Vandals out of Africa. After an unsuccessful battle he was besieged in Hippo Regius for fourteen months. On August 28, 430, in the third month of the siege, Augustine died. In July 431 the Vandals raised the siege of Hippo and withdrew. Then after another defeat in battle by the Vandals, Boniface escaped by sea to Italy. He died soon afterward from a wounl received in single combat with Aetius. See Epp. CLXXXV, CLXXXIX and CCXX, particularly the last. A full account of Boniface is given in Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire XXXIII. Torna al testo ↑

12 iudicium tuum: Psalm 118:137. Torna al testo ↑

13 miserationum... consolationis: From 2 Cor. 1:3. Torna al testo ↑

Caput XXIX

→ Trad. inglese Morbus extremus Augustini

Et forte provenit ut una cum eodem ad mensam constituti, et inde fabulantes, nobis diceret: “Noveritis me hoc tempore nostrae calamitatis id Deum rogare, ut aut hanc civitatem ab hostibus circumdatam liberare dignetur, aut si aliud ei videtur, suos servos ad perferendam suam voluntatem fortes faciat, aut certe ut sese de hoc seculo ad se accipiat.” Quae ille dicens nosque instruens, deinceps cum eodem et nobis et nostris omnibus, et ipsis qui in eadem civitate fuerant, a summo Deo similiter petebamus. Et ecce tertio illius obsidionis mense decubuit febribus, et illa ultima exercebatur aegritudine. Nec suum sane Dominus famulum fructu suae precis fraudavit. Nam et sibiipsi et eidem civitati quod lacrimosis depoposcit precibus, in tempore impetravit. Novi quoque eundem et presbyterum et episcopum, pro quibusdam energumenis patientibus ut oraret rogatum, eumque in oratione lacrimas fundentem Deum rogasse, et daemones ab hominibus recessisse. Itemque ad aegrotantem et lecto vacantem quendam cum suo aegroto venisse, et rogavisse ut eidem manum imponeret, quo /118/ sanus esse posset, respondisse, si aliquid in his posset, sibi hoc utique primitus praestitisset: et illum dixisse visitatum se fuisse sibique per somnium dictum esse: “Vade ad Augustinum episcopum, ut eidem manum imponat, et salvus erit.” Quod dum comperisset, facere non distulit, et illum infirmum continuo Dominus sanum ab eodem discedere fecit.

Caput XXX

→ Trad. inglese Consilium an hostibus adventantibus ex ecclesiis episcopis recedendum sit

Interea reticendum minime est, cum memorati impenderent hostes, a sancto viro nostro coepiscopo Thiabensis 1 ecclesiae Honorato,2 litteris fuisse consultum, utrumnam illis adventantibus ex ecclesiis episcopis vel clericis recedendum esset, necne. Eique rescriptis insinuasse quid magis ab illis Romaniae 3 eversoribus 4 esset metuendum. Quam eius epistolam huic scripturae inseri volui, est enim sacerdotum Dei, et ministrorum moribus valde utilis et necessaria.

“Sancto fratri et coepiscopo Honorato Augustinus in Domino salutem

1. Caritati tuae misso exemplo epistolae,5 quam fratri Quodvultdeo 6 nostro coepiscopo scripsi, putabam me hoc onere caruisse, quod mihi imposuisti, quaerendo consilium quid in his periculis, quae tempora nostra invenerunt, facere debeatis. Quamvis enim epistolam illam breviter scripserim, nihil me tamen praetermisisse arbitror, quod et respondenti dicere, et /120/ quaerenti audire sufficeret: quandoquidem dixi, nec eos esse prohibendos, qui ad loca, si possunt, migrare munita desiderant; et ministerii nostri vincula, quibus nos Christi caritas alligavit,7 ne deseramus ecclesias, quibus servire debemus, non esse rumpenda. Ista quippe verba sunt, quae in illa epistola posui: Restat ergo, inquam, ut nos quorum ministerium quantulaecunque plebi Dei ubi sumus manenti ita necessarium est, ut sine hoc eam non oporteat remanere, dicamus Domino: Esto nobis in Deum protectorem et in locum munitum.8

2. Sed hoc consilium tibi propterea non sufficit, ut scribis, ne contra Domini praeceptum vel exemplum facere nitamur, ubi fugiendum esse de civitate in civitatem monet. Recolimus enim verba dicentis, Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam.9 Quis autem credat ita hoc Dominum fieri voluisse, ut necessario ministerio, sine quo vivere nequeunt, desererentur greges, quos suo sanguine comparavit? Numquid hoc fecit ipse, quando portantibus parentibus in Aegyptum parvulus fugit, qui nondum ecclesias congregaverat, quas ab eo desertas fuisse dicamus? Numquid quando Apostolus Paulus, ne illum comprehenderet inimicus per fenestram in sporta submissus est, et effugit manus eius,10 deserta est quae ibi erat ecclesia necessario ministerio, et non ab aliis fratribus ibidem constitutis quod oportebat impletum est? Eis quippe volentibus hoc Apostolus fecerat, ut se ipsum servaret Ecclesiae, quem proprie persecutor ille quaerebat. Faciant ergo servi Christi, ministri verbi et sacramenti eius quod praecepit sive permisit. Fugiant omnino de civitate in civitatem, /122/ quando eorum quisquam specialiter a persecutoribus quaeritur, ut ab aliis qui non ita requiruntur, non deseratur Ecclesia, sed praebeant cibaria conservis suis, quos aliter vivere non posse noverunt. Cum autem omnium, id est, episcoporum et clericorum et laicorum est commune periculum, hi qui aliis indigent, non deserantur ab his quibus indigent. Aut igitur ad loca munita omnes transeant; aut qui habent remanendi necessitatem, non relinquantur ab eis, per quos illorum est ecclesiastica supplenda necessitas, ut aut pariter vivant, aut pariter sufferant, quod eos paterfamilias volet perpeti.

3. Quod si contigerit, ut sive alii maius, alii minus, sive omnes aequaliter patiantur, qui eorum sint qui pro aliis patiuntur apparet, illi scilicet qui cum se possent talibus malis eripere fugiendo, ne aliorum necessitatem desererent, manere maluerunt. Hinc maxime probatur illa caritas, quam Ioannes apostolus commendat, dicens: Sicut Christus pro nobis animam suam posuit, sic et nos debemus animas pro fratribus ponere.11 Nam qui fugiunt, vel suis devincti necessitatibus fugere non possunt, si comprehensi patiuntur, pro se ipsis, non pro fratribus, utique patiuntur. Qui vero propterea patiuntur, quia fratres, qui eis ad Christianam salutem indigebanr, deserere noluerunt, sine dubio suas animas pro fratribus ponunt.

4. Unde illud quod episcopum quemdam dixisse audivimus, “Si Dominus nobis imperavit fugam in eis persecutionibus, ubi potest fructus esse martyrii; quanto magis debemus fugere steriles passiones, quando est barbaricus et hostilis incursus?” verum est quidem et acceptabile, sed his quos ecclesiastici officii /124/ non tenent vincula. Nam qui clades hostiles ideo non fugit, cum possit effugere, ne deserat ministerium Christi, sine quo non possunt homines vel vivere vel fieri Christiani, maiorem caritatis invenit fructum, quam qui non propter fratres, sed propter se ipsum fugiens atque comprehensus non negat Christum suscipitque martyrium.

5. Quid est ergo quod in epistola tua priore posuisti? Dicis enim: “Si in ecclesiis persistendum est, quid simus nobis vel populo profuturi non video, nisi ut ante oculos nostros viri cadant, feminae constuprentur, incendantur ecclesiae, nos ipsi tormentis deficiamus, cum de nobis quaeritur quod non habemus.” Potens est quidem Deus audire preces familiae suae, et haec, quae formidantur, avertere, nec ideo tamen propter ista, quae incerta sunt, debet esse nostri officii certa desertio, sine quo est plebi certa pernicies, non in rebus vitae huius, sed alterius quae incomparabiliter diligentius sollicitiusque curanda est. Nam si certa essent ista mala, quae timentur, ne in locis, in quibus sumus, forte contingant, prius inde fugerent omnes, propter quos ibi manendum est, et nos a manendi necessitate liberos redderent. Non enim quisquam est, qui dicat ministros manere oportere, ubi iam non fuerint quibus necesse sit ministrare. Ita quidam sancti episcopi de Hispania profugerunt, prius plebibus partim fuga lapsis, partim peremptis, partim obsidione consumptis, partim captivitate dispersis: sed multo plures, illic manentibus propter quos manerent, sub eorundem periculorum densitate manserunt. Et si aliqui deseruerunt plebes suas, hoc est quod dicimus fieri non debere. /126/ Neque enim tales ducti auctoritate divina, sed humano vel errore decepti vel timore sunt vincti.

6. Cur enim sibi putant indifferenter obtemperandum esse praecepto, ubi legunt in civitatem de civitate esse fugiendum;12 et mercenarium non exhorrent, qui videt lupum venientem et fugit, quoniam non est ei cura de ovibus?13 Cur non istas duas dominicas verasque sententias, unam scilicet ubi fuga sinitur aut iubetur, alteram ubi arguitur atque culpatur, sic intelligere student, ut inter se reperiantur non esse contrariae, sicut non sunt? Et hoc quomodo reperitur, nisi attendatur quod iam superius disputavi, tunc de locis, in quibus sumus, premente persecutione fugiendum esse Christi ministris, quando ibi plebs Christi non fuerit, cui ministretur, aut potest implere per alios necessarium ministerium, quibus eadem non est causa fugiendi: sicut in sporta submissus, quod supra memoravi,14 fugit Apostolus, cum a persecutore ipse proprie quaereretur, aliis utique necessitatem similem non habentibus, a quibus illic ministerium absit ut desereretur ecclesia; sicut fugit sanctus Athanasius 15 Alexandrinus episcopus, cum eum specialiter apprehendere Constantius 16 praeceperat Imperator, nequaquam a ceteris ministris deserta plebe Catholica, quae in Alexandria commanebat. Cum autem plebs manet, et ministri fugiunt ministeriumque subtrahitur, quid erit nisi mercenariorum illa fuga damnabilis, quibus non est cura de ovibus? Veniet enim lupus, non homo, sed diabolus; qui plerumque fideles apostatas esse persuasit, quibus quotidianum ministerium Dominici corporis /128/ defuit; et peribit infirmus non in tua conscientia, sed ignorantia frater, propter quem Christus mortuus est.17

7. Quod autem ad eos attinet, qui in hac re non falluntur errore, sed formidine superantur, quare non potius contra suum timorem Domino miserante atque adiuvante fortiter dimicant, ne mala sine comparatione graviora, quae multo amplius sunt tremenda, contingant? Fit hoc ubi caritas Dei flagrat, non mundi cupiditas fumat. Caritas enim dicit: Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non uror?18 Sed caritas ex Deo est. Oremus ergo ut ab illo detur, a quo iubetur.19 Et per hanc magis timeamus, ne oves Christi spiritalis nequitiae gladio in corde, quam ne ferro in corpore trucidentur, ubi quandocunque quocunque mortis genere morituri sunt. Magis timeamus ne sensu interiori corrupto, pereat castitas fidei, quam ne feminae violenter constuprentur in carne. Quia violentia non violatur pudicitia, si mente servatur: quoniam nec in carne violatur, quando voluntas patientis sua turpiter carne non utitur, sed sine consensione tolerat quod alius operatur.20 Magis timeamus ne lapides vivi exstinguantur deserentibus nobis, quam ne lapides et ligna terrenorum aedificiorum incendantur praesentibus nobis. Magis timeamus ne membra corporis Christi 21 destituta spiritali victu necentur, quam [ne] membra corporis nostri oppressa hostili impetu torqueantur. Non quia ista non sunt vitanda cum possunt; sed quia potius ferenda sunt, quando vitari sine impietate non possunt: nisi forte quisquam contenderit non esse ministrum impium, qui tunc subtrahit ministerium pietati necessarium, quando magis est necessarium.

/130/ 8. An non cogitamus, cum ad istorum periculorum pervenitur extrema, nec est potestas ulla fugiendi, quantus in ecclesia fieri soleat ab utroque sexu, atque ab omni aetate concursus, aliis baptismum flagitantibus, aliis reconciliationem, aliis etiam poenitentiae ipsius actionem, omnibus consolationem et sacramentorum confectionem et erogationem? Ubi si ministri desint, quantum exitium sequitur eos qui de isto seculo vel non regenerati exeunt, vel ligati? Quantus est etiam luctus fidelium suorum, qui eos secum in vitae aeternae requiem non habebunt? Quantus denique gemitus omnium et quorundam quanta blasphemia de absentia ministeriorum et ministrorum? Vide quid faciat malorum temporalium timor, et quanta in eo sit malorum acquisitio aeternorum. Si autem ministri adsint, pro viribus quas eis Dominus subministrat, omnibus subvenitur; alii baptizantur, alii reconciliantur, nulli Dominici corporis communione fraudantur, omnes consolantur, aedificantur, exhortantur, ut Deum rogent, qui potens est omnia quae timentur avertere; parati ad utrumque, ut si non potest ab eis calix iste transire, fiat voluntas eius,22 qui mali aliquid non potest velle.

9. Certe iam vides quod te scripseras non videre, quantum boni consequantur populi Christiani, si in praesentibus malis non eis desit praesentia ministrorum Christi, quorum vides etiam quantum obsit absentia, dum sua quaerunt non quae Iesu Christi;23 nec habent illam de qua dictum est: Non quaerit quae sua sunt;24 nec imitantur eum qui dixit: Non quaerens quod mihi utile est, sed quod multis, ut salvi fiant.25 Qui etiam persecutoris principis illius insidias non fugisset, nisi se /132/ aliis quibus necessarius erat, servare voluisset. Propter quod ait: Compellor autem ex duobus concupiscentiam habens, dissolvi et esse cum Christo, multo magis enim optimum; manere in carne necessarium propter vos.26

10. Hic fortasse quis dicat, ideo debere fugere Dei ministros talibus imminentibus malis, ut se pro utilitate Ecclcsiae temporibus tranquillioribus servent. Recte hoc fit a quibusdam, quando non desunt alii, per quos suppleatur ecclesiasticum ministerium, ne ab omnibus deseratur; quod fecisse Athanasium supra diximus.27 Nam quantum necessarium fuerit Ecclesiae, quantumque profuerit, quod vir ille mansit in carne, Catholica fides novit, quae adversus Arianos haereticos ore illius et amore defensa est. Sed quando est commune periculum, magisque timendum est, ne quisquam id facere credatur, non consulendi voluntate, sed timore moriendi, magisque fugiendi obsit exemplo, quam vivendi prosit officio, nulla ratione faciendum est. Denique sanctus David, ne se committeret periculis praeliorum, et fortassis extingueretur, sicut ibi dietum est, lucerna Israel,28 a suis hoc petentibus sumpsit, non ipse praesumpsit; alioquin multos imitatores fecisset ignaviae, qui eum crederent hoc fecisse non consideratione utilitatis aliorum, sed suae perturbatione formidinis.

11. Occurrit autem alia quaestio, quam contemnere non debemus. Si enim haec utilitas negligenda non est, ut aliqui ministri propterea fugiant imminente aliqua vastitate, ut serventur qui ministerent eis, quos post illam cladem residuos potuerint invenire, quid fiet ubi omnes videntur interituri, nisi aliqui fugiant? Quid si enim hactenus sit evicta illa pernicies, /134/ ut solos ministros Ecclesiae persequatur? Quid dicemus? An relinquenda est a ministris fugientibus Ecclesia, ne a morientibus miserabilius relinquatur? Sed si laici non quaeruntur ad mortem, possunt occultare quoquo modo episcopos et clericos suos, sicut ille adiuverit, in cuius potestate sunt omnia, qui potest et non fugientes permirabili conservare potentia. Sed ideo quaerimus quid nos facere debeamus, ne in omnibus exspectando divina miracula tentare Dominum iudicemur. Non quidem talis est ista tempestas, quando laicorum et clericorum est commune periculum, sicut in navi una commune periculum est mercatorum atque nautarum. Verum absit ut tanti pendenda sit haec navis nostra, ut debeant eam nautae, et maxime gubernator, periclitantem deserere, etiam si in scapham transiliendo vel etiam natando possint effugere. Quibus enim metuimus ne nostra desertione pereant, non temporalem mortem, quae quandoque ventura est, sed aeternam, quae potest, si non caveatur, venire, et potest, si caveatur, etiam non venire, metuimus. In communi autem periculo vitae huius cur existimemus ubicunque fuerit hostilis incursus, omnes clericos et non etiam omnes laicos esse morituros, ut simul finiant hanc vitam, cui sunt clerici necessarii? aut cur non speremus sicut aliquos laicos, sic etiam clericos remansuros, a quibus eis necessarium ministerium valeat exhiberi?

12. Quamquam [o si] inter Dei ministros inde sit disceptatio, qui eorum maneant, ne fuga omnium, et qui eorum fugiant, ne morte omnium deseratur Ecclesia! Tale quippe certamen erit inter eos, ubi utrique ferveant caritate, et utrique /136/ placeant caritati. Quae disceptatio si aliter non potuerit terminari, quantum mihi videtur, qui maneant et qui fugiant, sorte legendi sunt. Qui enim dixerint se potius fugere debere, aut timidi videbuntur, quia imminens malum sustinere noluerunt; aut arrogantes, quia se magis qui servandi essent, necessarios Ecclesiae iudicarunt. Deinde fortassis hi, qui meliores sunt, eligant pro fratribus animas ponere; et hi servabuntur fugiendo, quorum est minus utilis vita, quia minor consulendi et gubernandi peritia. Qui tamen, si pie sapiunt, contradicent eis, quos vident et vivere potius oportere, et magis mori malle, quam fugere. Ideo sicut scriptum est: Contradictiones sedat sortitio, et inter potentes definit.29 Melius enim Deus in huiuscemodi ambagibus, quam homines iudicant, sive dignetur ad passionis fructum vocare meliores, et parcere infirmis, sive istos facere ad mala perferenda fortiores, et huic vitae subtrahere, quorum non potest Ecclesiae tantum quantum illorum vita prodesse. Res quidem fiet minus usitata, si fiat ista sortitio; sed si facta fuerit, quis eam reprehendere audebit? Quis non eam nisi imperitus, aut invidus, congrua praedicatione laudabit? Quod si non placet facere, cuius facti non occurrit exemplum, nullus fuga faciat ut Ecclesiae ministerium, maxime in tantis periculis necessarium ac debitum, desit. Nemo accipiat personam suam, ut si aliqua gratia videtur excellere, ideo se dicat vita, et ob hoc fuga esse digniorem. Quisquis enim hoc putat nimium sibi placet: quisquis autem etiam hoc dicit, omnibus displicet.

/138/ 13. Sunt sane qui arbitrantur episcopos et clericos non fugientes in talibus periculis, sed manentes, facere ut plebes decipiantur, cum ideo non fugiunt, quia manere suos praepositos cernunt. Sed facile est hanc reprehensionem vel invidiam devitare, alloquendo easdem plebes, atque dicendo: ‘Non vos decipiat, quod de loco isto non fugimus. Non enim propter nos, sed propter vos potius hic manemus, ne vobis non ministremus quidquid saluti vestrae, quae in Christo est,30 novimus necessarium. Si ergo fugere volueritis, et nos ab istis, quibus tenemur, vinculis solvistis.’ Quod tunc puto esse dicendum, quando vere videtur utile esse ad loca tutiora migrare. Quo audito si vel omnes vel aliqui dixerint: ‘In illius potestate sumus, cuius iram nullus quocunque vadit, evadit, et cuius misericordiam, ubicunque sit, potest invenire, qui nusquam vult ire, sive certis necessitatibus impeditus, sive laborare nolens ad incerta suffugia, et non ad finienda, sed ad mutanda pericula,’ procul dubio isti deserendi non sunt ministerio Christiano. Si autem hoc audito abire maluerint, nec illis manendum qui propter illos manebant; quia ibi iam non sunt propter quos manere adhuc debeant.

14. Quicunque igitur isto modo fugit, ut ecclesiae necessarium ministerium illo fugiente non desit, facit quod Dominus praecepit sive permisit. Qui autem sic fugit, ut gregi Christi ea, quibus spiritaliter vivit, alimenta subtrahantur, mercenarius est ille qui videt lupum venientem, et fugit, quoniam non est ei cura de ovibus.31

Haec tibi, quia me consuluisti, frater dilectissime, quia existimavi veritate et certa caritate rescripsi; sed meliorem si /140/ invenis, sententiae non praescripsi. Melius tamen quod in his periculis faciamus, invenire non possumus, quam orationes ad Dominum Deum nostrum, ut misereatur nostri. Quod ipsum, ut scilicet ecclesias non desererent, Dei dono nonnulli prudentes et sancti viri et velle et facere meruerunt, et inter dentes obtrectantium a sui propositi intentione minime defecerunt.”

1 Thiabensis: Thiabe was a small town in Numidia, probably between Tagaste and Hippo Regius: see Morcellus, Africa Christiana I 314. Augustine mentions it in Ep. LXXXIII. Torna al testo ↑

2 Honorato: This letter was written in 428-429 to Honoratus, at that time bishop of the neighboring town of Thiabe. This Honoratus is not mentioned elsewhere. Torna al testo ↑

3 Romaniae: A word of late popular origin, applied to distinguish the world of Roman civilization from the barbarian world, rather than to distinguish the Roman Empire from any other state. See Romania I, 1872, p. 12. This instance in Possidius and two others in Orosius, Historia, PL 31, 840 and 1172 are apparently the earliest recorded occurrences of the word in Latin literature. Torna al testo ↑

4 eversoribus: Compare with this the use of the word in Confessiones III iii 6, where it is applied to the bands of students at Carthage who made a practice of interrupting and breaking up classes. For a vivid and nearly contemporary account of this invasion see Victor Vitensis, De Persecutione Vandalica, PL 58, 181. Torna al testo ↑

5 epistolae: The letter to Quodvultdeus is not extant. Torna al testo ↑

6 Quodvultdeo: He was probably the same as the Quodvultdeus who was bishop of Carthage at the time of its capture by the Vandals in 438. With a considerable number of his clergy he was put on board some leaky ships and set adrift, but reached Naples where he remained till his death (in 444?): Victor Vitensis, De Persecutione Vandalica, PL 58, 187. He must be distinguished from three others of the same name who appear in Augustine’s works: (1) Quodvultdeus, probably bishop of Girba (site unknown) who was present at the Conference of Carthage in 411 and at the Council of Carthage in 416 (Ep. CLXXV); (2) Quodvultdeus, a presbyter mentioned in Contra Litteras Petiliani III xxxii 37; and (3) Quodvultdeus, a deacon, at whose request Augustine wrote De Haeresibus: Epp. CCXXI-CCXXIV. Torna al testo ↑

7 nos... alligavit: From 2 Cor. 5:14. Torna al testo ↑

8 munitum: Psalm 30:3. Torna al testo ↑

9 aliam: Matth. 10:23. Torna al testo ↑

10 ne illum... eius: From 2 Cor. 11:33. Torna al testo ↑

11 ponere: 1 Joan. 3:16. Torna al testo ↑

12 de civitate... fugiendum: From Matth. 10:23. Torna al testo ↑

13 et mercenarium... ovibus: From Jo. 10:12-13. Torna al testo ↑

14 quod supra memoravi: As mentioned above in section 2 of this letter. Torna al testo ↑

15 sanctus Athanasius: This withdrawal of Athanasius marks the beginning of his third exile, which he spent in the desert, 356-362. From the time of his accession to the episcopal chair of Alexandria in 328, his life was a continual series of conflicts with Arianism. Though at times opposed by practically the whole Christian world he maintained the orthodox doctrine of the Trinity.

After his retum from this third exile of six years in the desert, he was again banished by Julian and later by Jovian. In 366, however, he was finally reinstated in the church at Alexandria where he remained without further interruption till his death in 373. Torna al testo ↑

16 Constantius: Constantius II, together with his two brothers Constantine II and Constans, assumed the title of Augustus September 9, 337. From 350 till his death in 361 he was sole emperor. Torna al testo ↑

17 et peribit... mortuus est: From 1 Cor. 8:11 Torna al testo ↑

18 uror: 2 Cor. 11:29. Torna al testo ↑

19 Oremus... iubetur: Merely another form of Augustine’s famous saying, da quod iubes et iube quod vis: Confessiones X xxix 40, which he so often used in the Pelagian controversy. Torna al testo ↑

20 operatur: See the De Civitate Dei I xvi-xviii for a like expression of the same views written some fifteen years earlier. Torna al testo ↑

21 membra corporis Christi: From Eph. 5:30. This sentence is a remarkable example of Augustine’s balanced antithesis, wherein every word in the first member is matched by a word in the second member having the same construction with the same final syllable. Torna al testo ↑

22 ut si... eius: From Matth. 26:42. Torna al testo ↑

23 sua quaerunt... Christi: From Phil. 2:21. Torna al testo ↑

24 sunt: 1 Cor. 13:5. Torna al testo ↑

25 fiant: 1 Cor. 10:33. Torna al testo ↑

26 vos: Phil. 1:23-24. Torna al testo ↑

27 supra diximus: In section 6 of this letter. Torna al testo ↑

28 Israel: 2 Reg. 21:17. Torna al testo ↑

29 definit: Prov. 18:18. Torna al testo ↑

30 saluti.. est: From 2 Tim. 2:10. Torna al testo ↑

31 mercenarius... ovibus: From Jo. 10:12-13. Torna al testo ↑

Caput XXXI

→ Trad. inglese Mors et sepultura

Sane ille sanctus in vita sua prolixa pro utilitate ac felicitate sanctae Ecclesiae divinitus condonata (nam vixit annis septuaginta sex, in clericatu autem vel episcopatu annis ferme quadraginta 1) dicere nobis inter familiaria colloquia consueverat, post perceptum baptismum etiam laudatos Christianos et sacerdotes absque digna et competenti poenitentia exire de corpore non debere. Quod et ipse fecit ultima qua defunctus est aegritudine: nam sibi iusserat Psalmos Davidicos, qui sunt paucissimi de poenitentia 2 scribi, ipsosque quaterniones iacens in lecto contra parietem positos diebus suae infirmitatis intuebatur et legebat, et ubertim ac iugiter flebat: et ne intentio eius a quoquam impediretur, ante dies ferme decem quam exiret de corpore, a nobis postulavit praesentibus, ne quisquam ad eum ingrederetur, nisi his tantum horis, quibus medici ad inspiciendum intrabant, vel cum ei refectio inferretur. Et ita observatum et factum est, et omni illo tempore orationi vacabat. Verbum Dei usque ad ipsam suam extremam aegritudinem impraetermisse,3 alacriter et fortiter, sana mente sanoque consilio in ecclesia praedicavit. Membris omnibus sui corporis /142/ incolumis, integro aspectu atque auditu, et, ut scriptum est,4 nobis astantibus et videntibus et orantibus, dormivit cum patribus suis, enutritus in bona senectute: et nobis coram pro eius commendanda corporis depositione, sacrificium Deo oblatum est, et sepultus est. Testamentum nullum fecit, quia unde faceret pauper Dei non habuit. Ecclesiae bibliothecam omnesque codices diligenter posteris custodiendos semper iubebat. Si quid vero ecclesia vel in sumptibus, vel in ornamentis habuit, fidei presbyteri, qui sub eodem domus ecclesiae curam gerebat, dimisit. Nec suos consanguineos, vel in proposito vel extra constitutos, in sua vita et morte vulgi more tractavit. Quibus cum adhuc superesset, id si opus fuit quod et ceteris erogavit, non ut divitias haberent, sed ut aut non aut minus egerent. Clerum sufficientissimum, et monasteria virorum ac feminarum continentibus cum suis praepositis plena Ecclesiae dimisit, una cum bibliotheca et libris tractatus vel suos vel aliorum sanctorum habentibus, in quibus dono Dei qualis quantusque in Ecclesia fuerit noscitur, et his semper vivere a fidelibus invenitur. Iuxta quod etiam secularium [quidam] poeta iubens quo sibi tumulum mortuo in aggere publico collocarent, programmate fixit, dicens,

Vivere post obitum vates vis nosse viator?

Quod legis ecce loquor, vox tua nempe mea est.5

Et in suis quidem scriptis ille Deo acceptus et carus sacerdos, quantum lucente veritate videre conceditur, recte ac sane, fidei, spei et caritatis Catholicae Ecclesiae vixisse manifestatur, /144/ atque eum de divinis scribentem legentes proficiunt. Sed ego arbitror plus ex eo proficere potuisse, qui eum et loquentem in ecclesia praesentem audire et videre potuerunt, et eius praesertim inter homines conversationem non ignoraverunt. Erat enim non solum eruditus scriba in regno coelorum, de thesauro suo proferens nova et vetera,6 et unus negotiatorum, qui inventa pretiosa margarita, quae habebat venditis, comparavit,7 verum etiam ex his ad quos scriptum est: Sic loquimini, et sic facite:8 et de quibus Salvator dicit: Qui fecerit et docuerit sic homines, hic magnus vocabitur in regno coelorum9

Peto autem impendio vestram caritatem, qui haec scripta legitis, ut mecum omnipotenti Deo gratias agatis, Dominum qui benedicatis, qui mihi tribuit intellectum, ut haec in notitiam et praesentium et absentium praesentis temporis et futuri hominum, et vellem deferre et valuissem: et mecum ac pro me oretis, ut illius quondam viri, cum quo ferme annis quadraginta Dei dono absque amara ulla dissensione familiariter ac dulciter vixi, et in hoc seculo aemulator et imitator exsistam, et in futuro omnipotentis Dei promissis cum eodem perfruar.

Amen.

1 annis ferme quadraginta: From the time of his consecration as presbyter in 391 until his death in 430 is thirty-nine years. Torna al testo ↑

2 Psalmos... de poenitentia: The seven penitential Psalms are 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142 in the Vulgate. The “shortest” of these are 6, 31, 129 and 142. Torna al testo ↑

3 impraetermisse: Apparently the earliest recorded instance of the word. Torna al testo ↑

4 ut scriptum est: As it is written of David in 3 Reg. 2:10 and 1 Par. 29:28. Torna al testo ↑

5 vivere... mea est: I am unable to discover the authorship of this elegiac couplet. Torna al testo ↑

6 eruditus... Vetera: From Matth. 13:52. Torna al testo ↑

7 unus... comparavit: From Matth. 13:46. Torna al testo ↑

8 facite: Jac. 2:12. Torna al testo ↑

9 coelorum: Matth. 5:19. Torna al testo ↑