Massaja
Lettere

Vol. 1

/11/

12

Prefazione al manuale di filosofia scolastica
Moncalieri-Testona

P. 1

Totius Philosophiae Scholasticae
Cursus integer
Quem
Pater Gulielmus a Plebata
Lector Capucinus
In Conventu Montecaleriensi
D. O. M.
Beatae Mariae Virgini sine labe Conceptae
Beato Patri Francisco
Divoque Bonaventurae Doctori Seraphico
Vovebat
die 28. Septembris anno 1836.
Auditoribus
ab anno 1836. die 28. 7.bris, usque ad annum 1838.
Legens

P. 3.

Praelocutio ad Candidatos

Jam e tenebris in admirabile lumen suum a Deo vocati, iam pars Dominici pusilli gregis effecti, jam multi modis spiritualibus charismatibus a Deo ditati, optimae spei Religiosi alumni, cum per specialem benignitatem suam, e saeculo ad hujusmodi nostrae Capuccinae familiae instituta vocavit, quid faciendum vobis, ut tam insigni vocationi plene obediatis, iamque inceptae superexcellenti missioni vestrae perfecte respondeatis? num otio, utique religioso, pio etiam ac devoto, tantum indulgeretis? vel ex Religionis sinu lac pacis, ac tranquillitatis, suavitatisque sugeretis? tantumve vestrae sanctitati, perfectionique vacaretis?... In mentem, quaeso, revocate, praedilecti mei, impiorum tentamina, libertinorum conatus contra Christum ipsiusque Ecclesiam, quodque ipsi ut faciant sibi nomen, abducantque discipulos post se, vel Religionem, ac Deum ipsum ab hominum cordibus penitus eliminent, nunc se philosophos dicentes, nunc Christum, /12/ velque ab eo missos, ubique gentium, heu nimium! suos apostolos tenent, suosque ministros, qui, proh dolor! vel pestiferis libellis, locutionibus venenosis, pessimisque exemplis, vel Religionis dogmata parvipendunt, mutilant, ac corrumpunt, vel Religionem ipsam inventum esse humanum, Deumque ipsum nomen esse inane, homines persuadere student, quibus omnibus vel religiosam indifferentiam, vel atheismum, vel quod maximum, effrenem morum libertatem in ducunt.

P. 4. Mementote insuper per clericalem militiam cui, vel adscripti, vel adscribendi postmodum eritis, charissimi, vobis a Deo demandari aeconomya mysteriorum, animarumque proximorum salus. Sunt enim clerici, nunc lucernae in candelabro positae, qui omnibus lucere debent, nunc doctores, quos Christus posuit in edificationem corporis sui, ut fideles fluctuantes non sint omni vento doctrinae, nunc mysteriorum Dei dispensatores, nunc animarum pastores; apportebit igitur vobis, modo corrigere sontes, modo ignaros docere, modo refellere philosophos, modo etiam fidem, sacrumque depositum contra hereticos vindicare; sed quorsum, nisi philosophi, philosophos refelletis? quorsum, nisi Theologi, Theologos? quorsum igitur sine studiis haec omnia praestabitis? vocati igitur estis non tantum ad propriam vestram sanctificationem sed ad scientiam competentem per studia vobis comparandam; imo ve vobis, nisi studiis vacaretis! rejiciet vos Deus ab altari, ac Sacerdotio: → Osea 6:4
→ Malachia 2:7
Oseae 4. quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi... labia enim Sacerdotis custodiunt scientiam, et legem requirunt de ore ipsius: Malach: 2. Quapropter licet supra omne meritum meum demandatus de vestrum instructione, vestroque curriculo scholasticorum studiorum, attendite, quaeso, lectionibus, et mecum attentionem vestram dividentes, exercete vos in studiis, attendentes maxime ad ea, quae juvante Deo, Beata Virgine Maria sine labe concepta, Seraphico Patre Nostro Francisco, ac item Doctore Seraphico Bonaventura peculiari studiorum nostrorum patrono, a quibus omnibus omnia expecto, ac voveo, quae vobis dicam, vos doceam, vobisque dictabo, ad ista omnia igitur maxime, imo solummodo attendentes, plene vocationem, missionemque vestram explebitis, ac meritum obedientiae [p. 5] sanctitati vestrae addetis, et sic per exactam observatiam Sancti eritis Deo vestro, ministri quoque vos exhibueritis fortes, ac validi, ne a falsis doctrinis polluatur Sanctum Dei Nomen; nam Logica, quae prima a nobis perpendanda est, juxta Aug:[ustinus] (lib.: 1. de ord:) ars illa artium, et scientia scientiarum, quae aperta aliae referantur, et qua clausa ceterae obstruuntur, vos docebit vera a falsis secernere, veritatis inimicorum argutias detegere, animosque de veritate per suadere. Per Metaphysicam, juxta Aristotelem scientiarum reginam, intrabitis in potentias Domini, ejus existentiam cognoscetis, ipsiusque attributa. Per Physicam naturae vires, proprietates ipsius, causas rerum, earumque cum effectibus relationem, deinch [?] non repugnatiam [?] saltem naturalium cum iis, quae supra naturam esse videntur, et sic philosophi et vos super omnia, philosophos non deterretis, imo philosophorum /13/ curam, honoremque habebitis. Per Ethicam quid facciendum [!], quidve docendum, tum erga Deum, tum erga proximum, tum erga vosmetipsos, societatem cum suis legibus, ac Religionem necessarias noscetis. Per Theologiam denique, quae ultimo a nobis, ac fusiori modo pertractanda veniet, veram a falsis Religionem videbitis, ipsiusque dogmata contra hereseos perpendetis, ac in omnibus, quae ad veram Religionem spectant versabitis, ut omnes ipsam edocere valeatis; restat ergo solum ut in istis omnibus sedulo, ac toto animo incumbatis, ac omnibus, quibus fas est viribus laboretis, persuasum vobis illud: sine labore nulla gloria, nullumque decus.

Persuasum insuper vobis vellem, nullum studium ad propriam salutem, aliorumque utilitatem proficere, nisi a Deo defluxerit, qui sapientiae fons est, atque origo, Deo scilicet optimo, maximo; quia omnis sapientia a Domino Deo est, descendens a Patre luminum, ac proinde vobis necesse esse juxta Divi Jacobi monitum, ipsam a Deo fusis praecibus postulare, et certi estote, quod dabit vobis [p. 6] affluenter, et non improperabit facere vos sapientes, ac insuper necesse esse humiliter postulare, caeterum Deus vobis superbis resistet: Tandem necessariam vobis perfectam morum integritatem, ac exactam officiorum vestrorum, munerum, atque obligationum observantiam, cor immaculatum, atque a caducis rebus alienum, quia in malevolam animam non introibit Sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis, cum initium Sapientiae sit timor Domini; sic ergo agite, et Dominus Vobiscum sit in opere vestro. amen