Massaja
Lettere

Vol. 2

/109/

212

Al padre Cesare Orengo da Castelfranco OFMCap.
ex missionario apostolico dei Galla – Kaffa

F. 1261r

Fr. Gullielmus Massaja
Ordinis Cappuccinorum
Dei, et Apostolicae Sedis Gratia
Episcopus Cassiensis,
et ad Populos Gallas
Vicarius Apostolicus

Contra fratrem Caesarem a Castro Franco Genuensi Sacerdotem Capuccinum Praefectum Missionis Cafa Sidama nuncupatum Sententia depositionis ab officio, suspensionis ab exercitio omnium ordinum, et excommunicationis.

Ex quo misimus te ad ditionem istam Regi Cafa subjectam et commisimus tibi gubernium totius expeditionis ad praefatam regionem, cor Nostrum non requievit super te, et sollicitudo Nostra frustrata est spe. Aliquot elapsi [sunt] menses post discessum tuum ex Regno Ennerea, ubi laudabiliter fungebaris officio tuo, et statim post adventum tuum ad istam regionem novae tuae missionis, pervenire coeperunt ad Nos novellae parum satisfacientes de te: expectabamus a te epistolas consolationis, et expositionis status negotiorum et conferentiarum cum principe ditionis tibi commissarum. Sed inutiliter. Per manus Adm: R. P. Felicissimi a Cortemilia confratris tui, misimus litteras et subsidium decem scutorum, tu autem respondisti [per] epistolam praefato non parum suspectam. Nobis autem nihil de te, nihil de negotiis tuis, nequidem salutationes. Crescentibus novellis parum favorabilibus, et a negotiatoribus fide dignis audientes, te proximum matrimonium contracturum, tremuit cor [f. 1261v] nostrum super te in profundum malorum lapsurum: statim coepimus per litteras paterne monere te, in quibus defecit prae labore paterna sollicitudo nostra; ter scripsimus rogantes commonentes, et externantes maximum dolorem cordis nostri. Deinde, ingravescente scandalo, non omisimus praescriptas a jure monitiones, et in mense Octobris anni proxime elapsi ultimam monitionem expedivimus, in qua denuntiavimus tibi, Nos, ad tollendum scandalum, perventurum necesse ad definitivam sententiam contra te tamquam probatum contumacem ordinationibus Nostris, atque suspectum de schismate et de fide. Nunc autem, examinatis testibus de jure examinandis, cum certo Nobis constet te in profundum lapsum, eo pervenisse, ut parvipendas jura omnia ecclesiastica, divina, et naturalia, et praeter sacrilegum solemne scandalum violationis voti solemnis castitatis religiosae adjungas insuper secundam uxorem; ut tollatur tam enorme scandalum non solum neophitis et clericis nostrae missionis et regionibus istis omnibus, sed universo orbi Christiano ad quem notitia certo pervenient, et sciant omnes te ex ovi [ove] conversum in lupum non solum, sed in tigrem; servatis omnibus a jure servandis, prout circumstantia loci permittit, pronuntiamus contra te solemnem sententiam depositionis ab omni officio tibi a Nobis collato, /110/ suspensionis ab omnibus ordinibus, et excommunicationis majoris. Deinde virtute clavium episcopalium et facultatum vicarialium Nobis a S. Sede commissarum declaramus te omnimode exau[c]toratum et privatimi omni jurisdictione in subditos, et prohibemus fideles omnes Nobis subditos communicandi tecum in divinis sub poena excommunicationis minoris ipso facto incurrendae, nec non te veneraturos tamquam Sacerdotem. Cum autem in manibus tuis extent vasa sacra, vestimenta sacerdotalia, libri missionis, et quod maximum Nos dolet, extent in manibus tuis sancta olea, nisi ea omnia tradas et fideliter consignes Sacerdotibus nostris, te denunciamus tamquam reum sacrilegi furti, insuper potestatem facimus praefatis Sacerdotibus nostris, prout circumstantiae loci prudenter facere permittunt, ea omnia juridice, aut etiam vi evincendi. Tandem declaramus, patrimonium ecclesiasticum tibi proditori a Rege ditionis collato tuum non esse, ac Sacerdotes nostros locales tuta conscientia posse te convenire apud saecularem potestatem, ut eo legaliter expolieris: [f. 1262r] rogantes insuper principem et omnes potestates ditionis, ut brachium ad hoc praestent, benedictionem a Domino consecuturos si hoc fideliter perficiant, aliter autem maledictionem et indignationem Domini invenire si patiantur tam enorme scandalum consummari obsecrantes denique Dominum, ut quod Nos insufficientes debili atramento scribimus, ipse scribat in Coelo, et potenti brachio suo perficiat quod Nos vi non possumus, ita ut finem accipiat peccatum et scandalum tuum.

Mandamus autem Sacerdotibus et clericis omnibus ad quos pertinet, praesentes Nostras publicari in omnibus locis in quibus extant Ecclesiae nostrae, tribus Dominicis diebus post Sacrum divinum, vertentes eas in linguam vernaculam ita ut ab omnibus audiantur, sub poena suspensionis ipso facto incurrenda; et potestatem facimus scripto traducendi eas fideliter in aliam linguam, ita ut perveniant ad aures Regis Cafa ad quem mandamus insuper expediri.

Datum Gimma – Lagamara die 9. Aprilis anno 1857.
occurrente fer: V. in Coena Domini.

† Fr: Gulielmus Massaja Ep.us qui sup.[ra]
Fr. Michael Hailu a secretis